EÚ napomína Slovensko pre podmienky zamestnávania pracovníkov z tretích krajín. Ministerstvo práce ich lákanie nepripravuje

EÚ napomína Slovensko pre podmienky zamestnávania pracovníkov z tretích krajín. Ministerstvo práce ich lákanie nepripravuje

Zatiaľčo iné krajiny EÚ bojujú o pracovnú silu z tretích krajín, Slovensko sa spolieha na status quo. Štát je vyzývaný na zlepšenie podmienok prijímania pracovníkov z krajín mimo EÚ. 

Európska komisia infringementom INFR(2024)2010 vyzvala Slovensko, aby v plnej miere a správne transponovalo ustanovenia smernice o sezónnych pracovníkoch. Európska komisia začala konanie o porušení povinnosti zaslaním listu, v ktorom kritizuje úplné netransponovanie smernice o sezónnych pracovníkoch (smernica 2014/36/EÚ).

Cieľom smernice je zabezpečiť spravodlivé a transparentné pravidlá pre prijímanie sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ do EÚ so zárukami dôstojných pracovných a životných podmienok, rovnakých práv a dostatočnej ochrany pred vykorisťovaním v celej EÚ. 

Ako Komisia uvádza zabezpečenie úplného dodržiavania smernice o sezónnych pracovníkoch je dôležitým predpokladom na prilákanie pracovníkov potrebných na sezónnu prácu do EÚ a mohlo by prispieť aj k zníženiu nelegálnej migrácie. 

Komisia monitoruje jeho transpozíciu do vnútroštátneho práva členskými štátmi. Komisia sa domnieva, že Slovensko nesprávne transponovalo niektoré povinnosti vyplývajúce zo smernice. Komisia preto posiela formálnu výzvu na nápravu. Štát má dva mesiace na to, aby odpovedal a vyriešil nedostatky, na ktoré upozornila Komisia. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede sa Európska komisia môže rozhodnúť zaslať im odôvodnené stanovisko, ktoré je predzvesťou sankcií.

“Ministerstvo práce aktuálne posudzuje výhrady Európskej komisie k uvedeným ustanoveniam smernice a následne svoje stanovisko zašle gestorovi ministerstvu vnútra, reaguje na infringement ministerstvo práce v stanovisku pre Biztweet. 

Podmienky pracovníkov z tretích krajín spadajú do kompetencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ale aj Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR. Prirodzene však najviac kompetencií v tejto oblasti spadá pod rezort práce.

Čítajte aj:

Vlani sa vyzbrojilo 15541 Slovákov. Štát pripravuje novelu zákona

Slovensko si za obdobie Hegerovej vlády v Indexe právneho štátu polepšilo

Slovenské podniky to po prvom roku nezabalia. Je za tým aj byrokracia

Ako ďalej ministerstvo práce uvádza, podľa sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 je sezónne zamestnávanie základným predpokladom pre rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby, cestovného ruchu, gastronómie a stavebníctva.

S nedostatkom pracovníkov pre vybrané obory sa trápia prakticky všetky štáty EÚ, a preto aktívne pripravujú kampane na prilákanie pracovníkov z krajín mimo Únie. Ide aj o prirodzenú reakciu na to, ako využiť neustupujúcu a rastúcu migráciu do EÚ. K lanáreniu pracovníkov z tretích krajín vo forme zrýchlených víz, či náborových príspevkov pristupujú aj okolité krajiny ako Česko a Poľsko. Slovensko je pasívne. 

“Rezort práce v súčasnosti nepripravuje žiadne projekty cielene zamerané na prilákanie sezónnych zamestnancov z tretích krajín. Dávame do pozornosti existenciu medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín (Úrad vlády SR), ktorá bola zriadená s cieľom koordinácie prípravy opatrení zameraných tak na reguláciu a kontrolu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj opatrení na získavanie vhodných zamestnancov z tretích krajín v súlade s potrebami slovenského trhu práce,” uvádza ministerstvo práce. 

Podľa štatistiky je v súčasnosti nahlásených viac ako 80 tisíc voľných pracovných miest. Zamestnávateľ pri nahlasovaní voľného miesta uvádza aj to, či je miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny. Zamestnávatelia vo väčšine prípadov túto možnosť označia pre prípad, ak by sa miesto nepodarilo obsadiť občanom Slovenska. 

Rezort práce tvrdí, že so zamestnávateľmi je pri obsadzovaní voľných miest úzka spolupráca prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa prieskumov medzi podnikateľmi je však obtiažnosť najať zamestnanca z tretej krajiny jedným z najvýraznejších problémov, prečo pre nedostatok pracovnej sily škrtajú investičné plány. Po najímaní pracovníkov z tretích krajín volá agrosektor, služby, stavebníctvo, potravinárstvo, či automobilky.

 

Počet Slovenskom vydaných povolení pre pracovníkov z tretích krajín 

2019 2020 2021 2022 2023

Austrália 0 0 0 0 2

Bosna a Hercegovina 32 1 11 3 1

Bielorusko 0 0 3 0 0

Gruzínsko 40 1 8 7 6

India 0 0 0 0 1

Izrael 0 1 0 0 0

Kazachstan 0 0 0 5 0

Kirgizsko 0 0 0 1 0

Maurícius 0 0 0 2 0

Moldavsko 11 0 0 2 3

Čierna Hora 4 0 0 0 0

Rusko 0 2 0 0 0

Srbsko 229 23 77 75 23

Turecko 7 0 0 0 0

Ukrajina 1477 285 475 158 1

Severné Macedónsko 22 2 14 10 3

Spojené kráľovstvo 0 0 0 4 0

Uzbekistan 0 0 4 0 0

Spolu 1822 315 592 267 40

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope alebo darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Independence sleduje formy negatívnych vplyvov, kľúčové postavy a financie, ktoré za týmto dianím stoja.

Ak chcete podporiť projekty Independence, môžete sa stať patrónom platformy klikom na tento link, alebo tak urobiť darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP