Vlani sa vyzbrojilo 15541 Slovákov. Štát pripravuje novelu zákona

V roku 2023 bolo na Slovensku vydaných 15541 zbrojných preukazov. Ministerstvo vnútra pripravuje v roku 2024 novelu zákona o strelných zbraniach a strelive.

Či sa bude novela zaoberať aj sprísnením podmienok pre držanie zbraní však zatiaľ nie je zrejmé. “MV SR plánuje iniciovať návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive, a to najmä s cieľom  vyriešiť  problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe. Predložiť ho plánujeme koncom roka. Nevylučujeme, že sa navrhované zmeny môžu dotknúť aj sprísnenia spôsobu nadobúdania strelných zbraní a streliva na Slovensku. Smerodajné môžu byť postupy a zmeny zákona aplikované v Českej republike, keďže práve Česká republika bude v januári schvaľovať nový zákon o strelných zbraniach a strelive,” uvádza pre Biztweet tlačový odbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Podmienky legálneho nadobúdania a držby strelných zbraní a streliva v Slovenskej republike upravuje zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Podľa ministerstva vnútra je súčasné znenie podobné ako v Českej republike a ďalších európskych krajinách. Zákon prešiel potrebnou úpravou aj na základe európskej smernice z roku 2021. 

“Spoločné pravidlá pre nadobúdanie a držanie strelných zbraní sú definované Smernicou EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/555  z 24. marca 2021  o kontrole nadobúdania a držania zbraní. Keďže Slovenská republika napĺňa požiadavky EÚ,  možno skonštatovať, že cieľom súčasného  fungovania systému legálnej držby zbraní  je zachovanie bezpečnosti na celom území Slovenskej republiky,” konštatuje ministerstvo vnútra. 

Otázka sprísnenia držby zbraní sa začala viac skloňovať po tragickom útoku, ktorý sa odohral koncom roka 2023 na pražskej Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Slovensko zatiaľ prisľúbilo zvýšenú početnosť policajných hliadok pri školských zariadeniach. Odborná verejnosť ale priznáva, že sa na útoky páchateľov jednotlivcov, ktorí sa pod vplyvom psychických porúch rozhodnú zmariť ľudské životy nie je možné pripraviť stopercentne. Často ide naviac o sociopatov zmierených s vlastnou smrťou a schopných zavádzať a klamať aj pri prípadných preventívnych previerkach. 

Čítajte aj: 

Slovensko si za obdobie Hegerovej vlády v Indexe právneho štátu polepšilo

Slovenské podniky to po prvom roku nezabalia. Je za tým aj byrokracia

Tunel Branisko. Za kauzou chýba bodka

Podobné platí aj pri registrácii zbraní. Žiadna odborná previerka nedokáže stopercentne zaručiť, že v skutočnosti nejde o jedinca s teroristickými úmyslami. 

“Povinnosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu podrobiť sa psychologickému  vyšetreniu pribudla do našej legislatívy v marci 2011, a to v dôsledku tragickej udalosti v Bratislave-Devínskej Novej Vsi v roku 2010 /prípad Harman/. Posudzovanie  zdravotnej a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva  je v kompetencii rezortu zdravotníctva, podrobnosti upravuje VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku,” popisuje slovenský mechanizmus registrácie zbraní ministerstvo vnútra. 

Za posledné roky bolo vydaných najviac zbrojných preukazov v roku 2022 - 16418. Podľa posledných verejných údajov a vývoja počtu registrácií je na Slovensku registrovaných zhruba 400 tisíc zbraní, ku ktorým má oprávnenie asi 200 tisíc občanov. 

Počet vydaných zbrojných preukazov na Slovensku za posledných 5 rokov:

2019 14983

2020 12966

2021 12569

2022 16418

2023 15541

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope alebo darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Independence sleduje formy negatívnych vplyvov, kľúčové postavy a financie, ktoré za týmto dianím stoja.

Ak chcete podporiť projekty Independence, môžete sa stať patrónom platformy klikom na tento link, alebo tak urobiť darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZPP