Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Životné prostredie

Ako sa darí vláde, ktorá bola na Slovensku sformovaná po voľbách v roku 2020? Biztweet hodnotí napĺňanie kľúčových reformných sľubov vládami Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Životné prostredie je tým, čo v súčasnej ekonomike a životnej úrovni obyvateľstva udáva trendy. Na Slovensku bolo roky na okraji záujmu.

Aj pre podnikateľov šlo o traumatické sledovanie toho, ako sa aplikácia reforiem v životnom prostredí pripravuje s nepochopením a často ignoráciou možností, ktoré prináša. Po predošlých vládach v tom vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera priniesli posun.

Slovensko sa začalo zapájať do aktivít v oblasti životného prostredia na medzinárodnej úrovni a životné prostredie začalo byť chápané ako oblasť týkajúca sa všetkých vládnych rezortov, nie jedného ako doposiaľ.   

Viedlo to okrem iného k príprave strategických dokumentov, či rozvoju tém odpadového hospodárstva a trvalo udržateľného prístupu cez novely relevantných zákonov.

Čítajte aj:

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Účelné a transparentné čerpanie a využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: Boj s korupciou a plytvaním

Hodnotenie Matovičovej a Hegerovej vlády: EÚ a konkurencieschopnosť

Došlo tiež k navýšeniu kapacít verejnej správy a podnikov v oblasti čerpania zelených eurofondov.   

Na druhej strane bol opakovane nepovšimnutý trhový prístup, ktorý by v niektorých opatreniach dokázal zvýšiť efektivitu a udržateľnosť riešení. Prejavilo sa to napríklad pri nedostatočnom zapojení podnikateľov do prípravy Národného plánu obnovy.

Došlo k predloženiu Zákona o environmentálnom fonde, Novely nariadenia vlády, ktorou sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a Vízie spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035.

Posunom je aj predložená Novela zákona o potravinách a Zákon o ochrane prírody a krajiny. Dobré výsledky podčiarklo aj predloženie Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope