Emisné povolenky. Zákon určuje pravidlá, obchodujú sa aj na burze

Často skloňované obchodovanie s emisnými povolenkami upravuje európska smernica transponovaná do slovenského zákona. Dynamiku cenového vývoja však určuje trh.

Slovenský zákon, ktorý reagoval na európsku legislatívu bol schválený v roku 2012 a odvtedy prešiel siedmymi novelami. Základom systému obchodovania s emisnými kvótami je smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve a jeho cieľom je kontrola a znižovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia. 

Účastníkom systému obchodovania sú povinní účastníci a dobrovoľní účastníci, ktorým je zriadený účet v registri. Náklady za operácie nad účtami kvót a za správu kvót v registri znáša účastník systému obchodovania a platí vnútroštátnemu správcovi poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného vnútroštátnym správcom a schváleného MŽP SR. Účastníci systému majú pridelené bezodplatné kvóty, ktoré sú vypočítané podľa osobitného predpisu. Emisné kvóty sú evidované na účtoch v registri kvót, ktorého vnútroštátnym správcom je ICZ Slovakia a.s..

Sadzobník poplatkov za obchodovanie s emisnými kvótami

Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého holdingového účtu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadiel

a) fixná 600 eur

b) variabilná 0,018 eur/ kvóta

Paušálny ročný poplatok za spravovanie každého osobného holdingového účtu a obchodného účtu

750 eur

Poplatok za mimoriadny výpis z účtu kvót

60 eur/ výpis

Poplatok za realizáciu transakcie odovzdania emisných kvót vnútroštátnym správcom na žiadosť účastníka

1140 eur/ transakcia

Zdroj: ICZ.sk

Celkové výnosy za poplatky z obchodovania správca registra nezverejňuje, no podľa údajov od Finstat, mala táto spoločnosť tržby vo výške takmer 10 mil. eur a zisk viac ako 500 tis. eur. (Finstat, 2020).

Čítajte aj: 

Technologická infraštruktúra sa musí rozvíjať. Na štátnej aj regionálnej úrovni

Verejná správa musí pracovať na bezpečnosti dát. Otváraním bude čeliť častejším útokom

Prečo nie sú inteligentnejšie? Slovenské mestá brzdí technologický nedostatok, nekoncepčnosť a nekompetentnosť

Časť kvót, ktoré nie sú pridelené sa draží a aukcionára vykonáva Exportno-importná banka. Tieto výnosy sú príjmom Environmentálneho fondu. Podľa výročnej správy Environmentálneho fondu, mal tento príjem z obchodovania s emisnými kvótami za rok 2019 v sume 244 mil. eur, čo predstavovalo nárast oproti roku 2018 z dôvodu prudkého zvýšenia cien na burze z dôvodu reformy Európskeho systému obchodovania s emisiami. (Environmentálny fond, 2020)

Účastníkmi tohto systému sú najmä podnikatelia vykonávajúci činnosť v energetike, v automobilovom priemysle, v stavebníctve, v chemickom a farmaceutickom priemysle ale aj v potravinárstve. V zozname ministerstva je evidovaných viac ako 200 prevádzok. Zákon sa týka aj pre prevádzkovateľov lietadiel, avšak taký je momentálne zaregistrovaný na Slovensku iba jeden.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope, text je súčasťou podkladov pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb