Technologická infraštruktúra sa musí rozvíjať. Na štátnej aj regionálnej úrovni

Nevyhnutným predpokladom pre efektívne zavádzanie inteligentných riešení vo verejnej správe je existencia dostatočne kvalitnej a pripravenej infraštruktúrnej siete.

Tá v sebe musí zahŕňať vysokorýchlostné pripojenie umožňujúce jednoduché napojenie na internet bez potreby nákladnej prestavby.

Práve preto väčšie mestá ale aj obce budú čeliť výzvam v procesoch prípravy existujúcej, často desiatky rokov starej infraštruktúry, vrátane káblového pripojenia, plynových a parných potrubí a následnej inštalácie vysokorýchlostného internetu. 

Na Slovensku je pokrytie širokopásmovým internetom v rámci domácností kvalitné, no časti verejnej infraštruktúry nemusia byť do tejto siete zapojené. Finančné zdroje na tieto prestavby existujúcich sietí sú limitované, čo vidieť aj v absencii zdrojov na hlavné dopravné projekty. Zároveň v prípade veľkých miest sa zásahy môžu prejaviť aj cez dočasné dopady na bežný život obyvateľov. 

Hlavnými príčinami je zvýšená miera urbanizácie na Slovensku, čo dostalo do problémov mestá z hľadiska kapacít existujúcej infraštruktúry a miery ich technologickej kvality.

Riešenie v tomto smere môže priniesť kombinácia nástrojov na úrovni financovania a nových digitálnych riešení. Oblasť investičnej náročnosti sa dá riešiť cez finančné rámce podpory na úrovni Európskej únie ako aj cez partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom.

Čítajte aj: 

Verejná správa musí pracovať na bezpečnosti dát. Otváraním bude čeliť častejším útokom

Prečo nie sú inteligentnejšie? Slovenské mestá brzdí technologický nedostatok, nekoncepčnosť a nekompetentnosť

Ako podporiť rozvoj podnikania v regiónoch? Zdroje sú dostupné aj pre MSP

Medzi základné kľúčové potreby podľa zástupcov tohto priemyslu patrí najmä reforma legislatívy ako aj inštitucionálneho rámca verejnej správy. To je potrebné najmä z hľadiska regulácie výstavby a územného plánovania cez centralizáciu a zvyšovanie efektívnosti povoľovacích procesov, kde sa môžu urýchliť a zefektívniť povoľovacie procesy na zaistenie vyššej prehľadnosti, transparentnosti a predvídateľnosti celého procesu. V tomto smere je častým návrhom najmä možnosť špecializovaného stavebného úradu pre rozvoj a výstavbu digitálnej a technickej infraštruktúry. 

Ďalším aspektom môže byť intenzívna osveta smerom k budovaniu verejných sietí digitálnej komunikácie. Hlavnou formou riešenia je odstraňovanie kľúčových bariér pre firmy pripravujúce tieto siete.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb