Ako podporiť rozvoj podnikania v regiónoch? Zdroje sú dostupné aj pre MSP

Časť finančných mechanizmov cieli na podporu malého a stredného podnikania v regióne, kde sa nachádza Slovensko. Často však chýba informovanosť podnikateľov a flexibilnejší prístup sprostredkujúcich slovenských inštitúcií.

Ktoré mechanizmy fungujú najlepšie, a ktoré využívajú menší podnikatelia najčastejšie?

Sektoru MSP sa vďaka spolupráci s partnermi zo susedných krajín, ale aj širších regiónov otvára cesta aj k zdrojom, ktoré boli v minulosti čerpané hlavne samosprávami na účely ochrany kultúrneho dedičstva a kultúrnej osvety, či podpory vzdelanosti regiónov v susedných krajinách.

Medziregionálne projekty boli za podpory zdrojov ako Vyšehradské fondy vytvárané väčšinou samosprávnymi, štátnymi a treťosektorovými partnerstvami. Nie dostatočne bola využitá možnosť využitia týchto projektov pre rozvoj podnikania - hlavne zmysluplný a udržateľný rozvoj sektora MSP v jednotlivých regiónoch.  

Vyšehradské fondy ponúkajú financovanie projektov do výšky niekoľkých miliónov eur. Sledujú hlavne podporu projektov medzi partnerskými aktérmi z aspoň 3 zo 4 štátov z krajín Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Grantová pomoc smeruje hlavne k sledovaniu spoločensky významných riešení a mohli by byť využité hlavne v inováciách v sociálnej oblasti alebo mestských informačných a komunikačných systémoch.

Ďalšie ešte širšie možnosti finančnej podpory medziregionálnych inovačných projektov ponúkajú fondy INTERREG V-A Poľsko – Slovensko, ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko a INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Čítajte aj: 

Slovenský investičný holding a zdroje medzinárodných finančných inštitúcií pre MSP

Na čom stojí slovenský vidiek? Európske zdroje, ktoré pomaly uschnú

Spor v podnikaní. Zakopte vojnovú sekeru, vyjde to draho

V niektorých programoch postačuje pre zisk financií spolupráca organizácií z dvoch krajín, čo je pri spolupráci konceptov Smart Cities hlavne v prihraničných oblastiach zľahčujúcou okolnosťou. Projekty hlavne v oblasti inovačného potenciálu, vzdelávania, dopravy, životného prostredia a rozvoja komunitného života môžu cez fondy medziregionálnych zdrojov získavať prostriedky v celkovej výške zhruba 300 miliónov eur.

Strategické projekty štátov, ktorých súčasťou však môže byť aj podporovanie inovácií v rámci konceptov Smart Cities otvárajú cestu malým a stredným podnikateľom taktiež k zdrojom z programov nadnárodnej spolupráce.

Nadnárodné stratégie v rámci programov INTERREG Stredná Európa a INTERREG Dunajský nadnárodný program alokovali dohromady prostriedky vo výške zhruba 492 miliónov eur. Podporu v rámci nadnárodných stratégií však získavajú aj malé a stredné podniky vo forme malých grantov do výšky 5 miliónov eur. Autori konceptov Smart Cities by sa preto pri príprave projektov mali zamýšľať aj nad prípadným prekrytím so stratégiami v rámci týchto programov.

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb