Na čom stojí slovenský vidiek? Európske zdroje, ktoré pomaly uschnú

Rozvoj slovenského vidieka už roky ťahajú hlavne európske dotácie z dvoch zdrojov. Oba sa blížia ku koncu slovenského nároku a štát sa musí pripraviť na prechod na nové formy financovania potrebných investícií.

Nové peniaze pre spoločnú poľnohospodársku politiku nebudú stačiť. Slovensko bude musieť nájsť alternatívne financovanie aj v prípade investícií potrebných pre rozvoj vidieka, ktorý krajina potrebuje pre záchranu malých agropodnikov, domácich potravín, ale aj životného prostredia v regiónoch. Doposiaľ tieto účty platili hlavne 2 európske zdroje. 

Program rozvoja vidieka

Ide o nástroj, ktorý sa zameriava hlavne na zelené a udržateľné projekty v regiónoch. Program čerpá európske financie na základe partnerskej dohody. Podobne ako iné európske zdroje bol časovo ohraničený do roku 2020. Výzvy z tohto programu sú však vypisované aj v ďalšom období, prostriedky sú k dispozícii podľa pravidla N+3 aj po dobu 3 rokov od hornej hranice programového obdobia.

Finančné prostriedky viazané na program rozvoja vidieka sú určené na obnovu obcí vo vidieckych oblastiach. V širšej miere však podporujú aj projekty miest a k nim priradených aglomerácií. Ide hlavne o nástroj podpory mestských mobiliárov, infraštruktúry, ale aj prostriedkov obsluhy občanov. Zameraný je tiež na podporu mladých podnikateľov v sektore poľnohospodárstva.

Operačný program životné prostredie

Ide o nástroj, ktorý žiadateľom sprostredkuje Ministerstvo životného prostredia SR. Program podporuje hlavne projekty energetickej efektívnosti podnikov, znižovanie energetickej náročnosti verejných budov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, či zavádzanie efektívnych systémov centrálneho zásobovania teplom.

Charakter programu ho predurčuje pre kombináciu s finančnými nástrojmi zameranými na “zelenú ekonomiku”. Ako z toho vyplýva ide o európske zdroje vhodné pre financovanie projektov Smart Cities. Prakticky všetky koncepty inteligentných miest počítajú s investíciami do zvyšovania energetickej efektívnosti, ide teda o vhodný zdroj kofinancovania projektov v rámci týchto konceptov.

Čítajte aj: 

Spor v podnikaní. Zakopte vojnovú sekeru, vyjde to draho

Povinná správa odpadov a obalov. Aké povinnosti má zamestnávateľ v súvislosti s recykláciou?

Aké povinnosti splniť pri spustení ostrej prevádzky?

Aj tu je najčastejšou bariérou pre vstup malých a stredných podnikateľov do projektov financovaných týmto zdrojom vysoká miera byrokracie, vysoká spoluúčasť na zodpovednosti za financované projekty a pomerne jednostranne nadradený vzťah verejný subjekt - súkromný subjekt.

Operačný program nepokryje celistvú koncepciu mestskej stratégie Smart Cities, na druhej strane nie je určený ani pre mikroprojekty, ktoré niektoré spolupráce miest a obcí so sektorom malých a stredných podnikov vyžadujú. Využíva sa teda viac ako spolufinancujúci nástroj pre ekologizačné projekty miest a obcí, do ktorých možno zahrnúť aj čiastočné realizácie v rámci Smart Cities. 

Do budúcna bude potrebné nespoliehať sa iba na financie z Plánu obnovy, ale vytvárať dlhodobé a udržateľné alternatívy motivačného financovania pre zdravý a pokrokový vidiek, z ktorého nebude nevyhnutné sťahovať sa do miest. Zdravé agropodnikanie je zas významné pre prežitie domáceho potravinárstva a adekvátnu správu krajiny. 

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb