Slovenský investičný holding a zdroje medzinárodných finančných inštitúcií pre MSP

Investičné priority krajiny a medzinárodných spoločenstiev v minulosti trpeli na nedostupnosť financovania pre jednotlivých menších aktérov strategických projektov.

Ide napríklad o Slovak Investment Holding, ktorý bol vytvorený ako nástroj pre zlepšenie dostupnosti financovania projektov, ktoré sú súčasťou národných investičných priorít Slovenskej republiky.

Medzi prioritné oblasti podporované zo zdrojov Slovenského investičného holdingu patria dopravná infraštruktúra, energetická efektívnosť, odpadové hospodárstvo, podpora sociálnej ekonomiky, a podpora malých a stredných podnikov. 

Špecifikom zdrojov tohto finančného nástroja je ich pôžičkový charakter. Nejde o grantové príspevky, či nenávratné príspevky ale bankové záruky, zvýhodnené úvery a poskytovanie prístupu k rizikovému kapitálu.

Pre malé a stredné podniky ide o vhodný zdroj spolufinancovania ich realizácií. Prostriedky sú však poskytované hlavne pre doplnkové financovanie celistvých konceptov, kde je nutné prinášať k zisku kľúčového financovania doplnkové zdroje vlastnej spoluúčasti. Výhodou je apel na podporu MSP v slovenských regiónoch. K prostriedkom sa tak slovenský malý či stredný podnikateľ dostane často za výhodnejších podmienok, ako tých, ktoré by mu ponúkli napríklad komerčné banky.

Zdroje medzinárodných finančných inštitúcií

Samostatné finančné nástroje podporujúce aj malé a stredné podnikanie, či zmenšovanie regionálnych rozdielov ponúkajú aj ďalšie inštitúcie spravované viacerými štátmi - medzinárodné finančné inštitúcie.

Ide napríklad o Európsku investičnú banku, ktorá je spravovaná všetkými členskými štátmi Únie a cieli práve na zjednodušenie prístupu investičných projektov súvisiacich s európskymi stratégiami ku kapitálu. Okrem úverov, či flexibilných finančných riešení ponúka aj individuálny prístup ku konkrétnym projektom a technickú pomoc pre žiadateľov.

Banka podporuje niekoľko veľkých iniciatív v oblasti ekologickej mestskej dopravy. Poskytuje priame úvery pre špecifický investičný projekt alebo program rámcový úver pre investičný program rozvoja viacerých oblastí, či úver pre mesto a región na financovanie jeho rozvoja prostredníctvom inovatívnych riešení. Často ponúka aj produkty, ktoré sú doplnkom čerpaných štrukturálnych fondov, čím umožňujú ich čerpanie.

Čítajte aj: 

Na čom stojí slovenský vidiek? Európske zdroje, ktoré pomaly uschnú

Spor v podnikaní. Zakopte vojnovú sekeru, vyjde to draho

Povinná správa odpadov a obalov. Aké povinnosti má zamestnávateľ v súvislosti s recykláciou?

Súkromný sektor zas od Európskej investičnej banky využíva úvery pre dodávateľov inovatívnych riešení na základe zmlúv s mestami a regiónmi, či R&D úvery pre vývoj inovatívnej technológie.

Pre prístup malých a stredných podnikov je problémom v prístupe k týmto zdrojom hlavne obmedzenie na rozsiahlejšie projekty. Inštitúcie podporujú len rozsiahle a finančne náročné projekty, ktorých sa najčastejšie zúčastňujú veľkosťou primerané firmy. Aj malí podnikatelia však v rámci združení a konzorcií dosiahnu na tieto zdroje, alebo svoje projekty spolu s partnermi z týchto zdrojov spolufinancujú.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb