Nábor zamestnancov do výroby. Pripravte sa na potvrdenia a poplatky

Ak sa Vaše podnikanie rozrastie do tej miery, že potrebujete nabrať pracovné posily, alebo ak realizujete podnikateľský plán, ktorý vo výrobe počíta so zamestnancami od počiatku, musíte podstúpiť pomerne náročný byrokratický proces.

Hneď počiatočný stav skúšobnej výroby a prvotných objednávok vyžaduje nábor nových zamestnancov. Ak hľadáte zamestnancov na jednoduché manuálne činnosti, kde by sa však hodilo odborné vzdelanie, oslovte s touto požiadavkou príslušný úrad práce. 

Ponuka mala bude doručená miestnym dlhodobo nezamestnaným osobám a niekoľkým nezamestnaným s požadovaným vzdelaním, ale zo vzdialenejšieho regiónu. 

Veľká časť zamestnancov musí mať v prípade strojárskej, či elektrotechnickej výroby odborné vzdelanie, prípadne formálne povolenia k vykonávaniu odborných činností elektrotechnického a strojárskeho odboru. Ak firma inzeruje hľadané pozície na pracovných portáloch, ale aj stránkach miest či ich regionálnych novín, musí počítať aj s úhradou miestnych poplatkov z reklamy. V miestnych poplatkoch sa za reklamu platí zhruba 5 percent z dohodnutej ceny za reklamu uskutočňovanú na prenajatých plochách. Hoci ide o nejasne formulovaný pozostatok zákona o miestnych daniach, stále mnoho miest a obcí daný poplatok požaduje. 

Súčasťou strategického plánovania začínajúcej firmy je na základe rád účtovných poradcov aj vytvorenie rezervných fondov na poplatky. Vzorcom postupného rastu budovania rezervy sa tak vytvára napríklad fond poplatkov na viaceré benefity pre zamestnancov. Nejde len o tie, ktoré musela firma ponúknuť v rámci konkurenčného boja pre zatraktívnenie ponuky - poukazy na športovanie, či kultúrne vyžitie, ale aj tie, ktoré sú prikázané štátom. Ide napríklad aj o rezervu na poukazy na rekreáciu zamestnancov. O rok by mal rezervný fond pri 100 zamestnancoch počítať s týmto nákladom vo výške 22687,5 eur, spolu s ďalšími nákladmi možno počítať s rezervou na benefity vo výške viac ako 40 tisíc eur pri danom počte pracovníkov.  

Nepriamym nedaňovým nákladom pri zamestnaní pracovníkov je aj nemalá administratívna záťaž spojená s vedením mzdového účtovníctva. Ročné náklady na vypracovanie mzdovej agendy za jedného zamestnanca sa pohybujú v závislosti od autora prieskumu, či štatistiky v rozmedzí 120 až 240 eur. 

Rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie - odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania patrí do štátneho systému celoživotného vzdelávania. Napriek tomu to výraznejšiu podporu zo strany štátu neznamená. V spolupráci s úradom práce možno využiť bezplatnú ponuku rekvalifikačných kurzov - napríklad v rámci programu Re-pas (hradená z európskych fondov). Nepokryjú však celú škálu zručností, ktoré by si firma prijala aj certifikačne podložiť.

Čítajte aj:

Spustenie firemnej kantíny. Ako na to?

Poplatky stavebného úradu. Kde na ne narazíte?

Ako Slovensko digitalizuje podnikanie. Čo odporúča biznis?

Rekvalifikácia prebieha v dvoch častiach - teoretickej a praktickej. Teoretická prebieha v priestoroch školiaceho strediska, pre praktickú poskytujú priestory a vybavenie odborné školy, či spolupracujúce podniky, prípadne vaša prevádzka ak je už patrične vybavená. 

RE-PAS uhradí plnú výšku rekvalifikačného kurzu - honoráre školiteľov aj nájomné za využité priestory. Školenie sa uzatvára zložením skúšok. Náklady firmy spočívajú okrem dohodnutej odmeny pre partnerov rekvalifikácie vo forme príspevku za školné hlavne náklady na cestovné náhrady zamestnancov a náklady za vydanie osvedčení ich odborných znalostí.

Vo finále firma uhradí poplatok za vydania potrebných povolení, ktorými sa certifikačne legitimizuje činnosť zamestnancov vyžadovaná pri výrobe v spoločnosti. Ide o poplatok za absolvovanie skúšky, vydanie potvrdenia o jej výsledku a uznaní odbornej praxe.

Sadzobník:

 • Poplatok za vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu: 6,5 eura
 • Poplatok za vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe: 6,5 eura.
 • Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe: 16,5 eura.

Za potrebnú certifikáciu 100 zamestnancov tak spoločnosť na poplatkoch uhradí odhadom 2065 eur.

 

Tomáš Lemešani, text vznikol ako súčasť analýzy pripravovanej pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb