Spustenie firemnej kantíny. Ako na to?

Samostatnou kapitolu existencie firmy je spustenie prevádzky firemnej jedálne. Hlavne z hľadiska byrokratických procesov ide o mimoriadne časovo a administratívne náročný proces, ktorý si vyžiada nasadenie administratívneho personálu.

Ak firma disponuje stavebne oddelenými priestormi, ide zriadenie gastroprevádzky o niečo ľahšie. Vtedy totiž nie je nutné nielen investovať do stavebných úprav, ale ani prechádzať ďalšími schvaľovacími stavebnými procesmi.  

Početné povolenia a povinnosti, ktoré sú predmetom skúmania príslušnej hygienickej stanice si vyžiadajú čas minimálne jedného zamestnanca, ktorý bude za agendu zodpovedný.

Z hľadiska poplatkového zaťaženia ide o ďalší náklad súvisiaci s vyžiadaním povolenia príslušného Úradu verejného zdravotníctva. Spoločnosť musí kantínu nahlásiť taktiež príslušnej veterinárnej a potravinovej správe.

Pred samotnou žiadosťou o povolenie spustenia gastroprevádzky musí firma vypracovať prevádzkový poriadok. Po odbornej príprave konzultanta musí tento dokument schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Rovnako ešte pred samotným spustením prevádzky musí podnik rozhodnúť kto bude odborným garantom gastroprevádzky. Zodpovedného pracovníka v gastroprevádzke jasne definujú podmienky hygieny. Veľkú časť samotného kuchárskeho procesu smie pokrývať cateringový subdodávateľ, ale na úpravu jedál i jeho podávanie bude firma potrebovať externé sily, alebo internú pracovnú silu, ktorá prejde potrebnou rekvalifikáciou. 

 

Čítajte aj:

Poplatky stavebného úradu. Kde na ne narazíte?

Ako Slovensko digitalizuje podnikanie. Čo odporúča biznis?

Daňové príjmy, podielové dane, poplatky. Čím všetkým sa napĺňa vrecko samosprávy?

Správny poplatok za vykonanie skúšky o odbornosti je 30 eur, za vydanie osvedčenia firma uhradí poplatok 20 eur (sumy smú niektoré samosprávy upravovať)

Po príprave a splnení všetkých byrokratických povinností firma požiada o vydanie súhlasu so spustením gastroprevádzky Úrad verejného zdravotníctva (50 eur) a nechá si vyhotoviť duplikát tohto rozhodnutia (10 eur).

K žiadosti predloží výpis z obchodného registra (6,5 eur) overenú fotokópiu listu vlastníctva (2 eur) k budove prevádzky a overené fotokópie osvedčení o odbornej spôsobilosti príslušných pracovníkov. Ďalšie povinnosti a poplatky súvisia s prípadnými výhradami úradov, žiadosťami o doplnenie dokumentácie a s každomesačnou prevádzkou, ktorá firme postupne ukáže niekoľko individuálnych špecifík.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb