Ako Slovensko digitalizuje podnikanie. Čo odporúča biznis?

Kríza spojená so svetovou pandémiou prinášajú nový impulz pre digitalizáciu podnikania. Ako si to predstavujú samotní zamestnávatelia a nezávislí ekonomickí odborníci?

Napriek pozitívnemu a optimistickému oživeniu slovenského priemyslu v treťom štvrťroku sa hospodárska aktivita spomalila v dôsledku druhej vlny epidémie koronavírusu na konci roku 2020, čo malo za následok pokles HDP o 5,8% v porovnaní s rokom 2019. 

Odhaduje sa, že protiepidemické opatrenia na Slovensku budú mať efekt a prispejú k rastu v roku 2021, aj tu ale existuje niekoľko rizík. Priemysel je silnou stránkou slovenskej ekonomiky. Napriek výrazným poklesom v sektore služieb priemysel pomáha Slovensku stabilizovať sa. Slovenský priemyselný sektor je však veľmi ovplyvnený partnerstvom so zákazníkmi v západnej Európe. Ekonomika krajiny teda potrebuje pozitívny impulz z celej Európskej únie. Rizikovú situáciu predstavuje aj obrovský deficit štátneho rozpočtu - 7 miliárd eur.

Podľa správy DESI z roku 2020 patrí Slovensku 22. z 28 členských štátov EÚ. V porovnaní s predchádzajúcim rokom si krajina pripísala o jednu pozíciu nižšie ako v roku 2019.

Napriek politickým proklamáciám je zrejmé, že Slovensko zostáva v pozícii digitálnej stagnácie. Vláda predložila iba veľmi všeobecné stratégie digitalizácie, žiadne nové konkrétne plány. Formovanie nového ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v roku 2020 by však malo byť veľkým krokom vpred pre zlepšenie stratégií digitalizácie a ich stanovenie priorít.

Hlavným motorom digitálneho pokroku sú iniciatívy súkromného sektora a univerzitné iniciatívy, ako napríklad Košice IT Valley. Slabá spolupráca štátnych IT systémov a databáz je stále hlavnou bariérou organického digitálneho vývoja na Slovensku.

Digitalizácia hospodárstva

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s ministerstvom financií prijalo niekoľko vylepšení, najmä v oblasti digitálnej agendy - napríklad sprístupnenie Obchodného registra Slovenskej republiky online.

Úrady tiež prijali niekoľko digitalizačných opatrení na uľahčenie komunikácie so Sociálnou poisťovňou. Slovensko dosahuje záporné skóre v kategórii DESI “Pripojiteľnosť”, čo ukazuje na nedostatočnú všeobecnú širokopásmovú dostupnosť internetu. V týchto kategóriách je Slovensko najhoršou krajinou v strednej Európe.

Čítajte aj:

Daňové príjmy, podielové dane, poplatky. Čím všetkým sa napĺňa vrecko samosprávy?

Uprostred decentralizácie. Aký je stav slovenskej samosprávy?

Štát ponúka nové možnosti financovania mestských inovácií. Sú v réžii MIRRI

Ako sme už uvádzali v inom texte, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR niekoľko mesiacov pripravuje Stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI. Táto stratégia je zameraná na riešenie poklesu z 20. na 22. Pozícia Slovenska v indexe DESI za posledné tri roky.

Druhá časť „akčného plánu“ bude definovať ciele a konkrétne opatrenia v jednotlivých oblastiach, ktoré je potrebné realizovať, aby sa pozitívne ovplyvnilo zlepšenie hodnotenia Slovenskej republiky v jednotlivých ukazovateľoch DESI.

Slovenská ekonomika má silné, ale aj slabé digitalizačné oblasti. Bankový sektor je digitálne rozvinutý veľmi dobre, v ostatných sektoroch však stále existujú veľké bariéry a nedostatok aktivity. Najmä závislosť od priemyslu automobilovej výroby vytvára najväčší tlak na zlepšenie ekonomiky na novú udržateľnú konkurenčnú úroveň. 50 percent zainteresovaných strán v automobilovom priemysle, s ktorými je priamo a nepriamo spojených 250000 pracovných miest, má v blízkej budúcnosti plán investovať do robotiky. 13 percent automobilových spoločností na Slovensku má tiež plán investovať do holistických digitálnych riešení pre celý výrobný závod.

Iniciatívy obnovy a odolnosti spojené s dopadmi Covid19

Počas epidémie Covid-19 Slovensko vykazuje slabé výsledky v zlepšovaní digitálnych zručností a digitalizácii podnikov. Neexistujú žiadne nové stratégie, opatrenia alebo iniciatívy v oblasti digitalizácie spolu so všeobecným posilnením existujúcej „Stratégie digitálnej transformácie pre Slovensko do roku 2030“.

V krátkodobom horizonte bolo veľa odložených administratívnych povinností, napr .: odklad oznamovacích povinností o používaní registračnej pokladnice do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandemického obdobia. Mnoho povinností pre podnikateľov je teraz prístupných neosobne a online.

Situácia pri vytváraní ozdravného plánu je veľmi dynamická a orgány nemôžu definovať žiadne konkrétne iniciatívy, stratégie alebo opatrenia súvisiace s plánom obnovy a odolnosti.

Digitalizáciu zameranú na štát by mali podporovať najmä investície do oblastí, ako je digitálne vzdelávanie, zlepšenie elektronickej verejnej správy, kybernetická bezpečnosť alebo ultrarýchle pripojenie k internetu.

V oblastiach pripojiteľnosť, eGovernment, ľudské zdroje a podpora výskumu a vývoja v digitálnych technológiách odporúčajú slovenské zamestnávateľské združenia investovať 315 miliónov eur do digitálnych kapacít, 315 miliónov eur do aplikácie pokrokových technológií a 6 miliónov eur do ekologizácie digitálneho sektoru.

Zamestnávatelia a digitálny sektor požadujú intenzívnejšie vytváranie nových poradenských centier, agentúr či stratégií. Priemyselný sektor taktiež navrhuje zabezpečenie plánu špecializovaného na projekty realizované priamo v podnikoch.

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb