Prieskum IMP: Matovičova vláda komunikuje zle, Ficova však bola horšia

Komunikácia vlády Igora Matoviča s médiami nefunguje dobre, kazí jej to premiér. Napriek tomu stále neklesol na úroveň Roberta Fica. Podľa prieskumu analytickej spoločnosti Independent Media Publishing (IMP) je problémom súčasnej garnitúry z hľadiska komunikácie hlavne neprofesionalita, mikromanažment a podceňovanie informačného významu.

Veľká väčšina respondentov označila za najslabšiu časť komunikácie Vlády Slovenskej republiky osobu jej predsedu Igora Matoviča. Problémom je hlavne samotný fakt, že nemá hovorcu. Pre mnohé redakcie je preto prakticky nemožné premiéra s otázkami osloviť. 

Vážnym problémom je aj to, že komunikuje svojvoľne a na nevhodných kanáloch - konkrétne sociálnych sieťach. Neodpovedá, ale vytvára témy sám. Obsah jeho komunikácie je často nejasný, či nezrozumiteľný a preto nepoužiteľný.

Napriek tomu nie je v prieskume IMP hodnotený horšie než dlhoročný premiér Robert Fico. V jeho prípade síce na úrade vlády existovala profesionálna komunikačná štruktúra, ale na otázky médií neodpovedala. Fico novinárom neodpovedal ani na oficiálnych tlačových konferenciách. 

Najhoršie komunikujúceho premiéra v slovenskej histórii z neho v prieskume spravili hlavne konšpiračné teórie, ktorých sa dopustil v závere svojho mandátu. Respondenti uvádzali aj jeho profesijné, či osobné útoky na novinárov, ktoré sa stali pravidlom a vyrovnal sa nimi ďalšiemu hegemónovi slovenskej politiky Vladimírovi Mečiarovi. 

Viacerí respondenti IMP však spomenuli, že sa k útokom na novinárov, aj keď menej intenzívnym, znižuje už po krátkej dobe mandátu aj Igor Matovič. 

Súčasná vláda Igora Matoviča má aj silné stránky - novinári chvália komunikáciu ministerstva školstva, spravodlivosti a životného prostredia. Z ministerstiev nie sú hodnotené dobre ministerstvá zdravotníctva a obrany. V ich prípade sa pod nedostatky podpisuje hlavne chaos vyvolaný koronavírusovou pandémiou. 

Mnoho ministerstiev získalo hodnotenie v stredných hodnotách.  Redakcie uviedli aj niekoľko prípadov, kedy pomáha inovatívny prístup ku komunikácii. Ministerstvo vnútra síce nemožno prezentovať ako dobrý príklad komunikácie vládnej inštitúcie, ale Facebook Polície Slovenskej republiky spomenuli viacerí respondenti ako dobrý zdroj informácií, na ktorom často možno získať použiteľné vyjadrenia k aktuálnym témam. 

Čítajte aj:

Digitalizácia priemyslu na Slovensku. Veľké reči, málo skutkov

De minimis. Nové financovanie projektov MSP

Covid, osobné bankroty a negramotnosť. Prečo sa Slováci zadlžujú?

Druhá časť prieskumu oslovila so všeobecnou otázkou na plusy a mínusy komunikácie súčasnej slovenskej vlády desiatky slovenských podnikateľov z viacerých oblastí podnikania a rôznej veľkosti. Gro respondentov sa sťažovalo hlavne na nejasnú komunikáciu v oblasti opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusovej pandémie a pretrvávajúcu absenciu zapájania podnikateľov do zákonotvorných procesov.  

Prieskum spoločnosti Independent Media Publishing oslovil 24 vybraných redakcií slovenských tlačených, internetových, rozhlasových aj televíznych médií s vysokým podielom na trhu. Zisťoval ako hodnotia komunikáciu zo strany vlády Igora Matoviča a jednotlivých ministerstiev. Druhá časť oslovovala desiatky podnikateľov, ktorých sa spoločnosť pýtala všeobecne na silné a slabé stránky komunikácie zo strany vlády. 

Pre objektivitu je nutné dodať, že mediálne prostredie, ako aj legislatívne nástroje (z hľadiska ochrany práv novinárov), či komunikačné a personálne zdroje vlád sa od 90. rokov výrazne zmenili. Porovnanie vlád z posledných rokov s tými prvými v slovenskej samostatnej histórii preto nie je plne relevantné.  


Independent Media Publishing
Otázky použité v prieskume: 

Na stupnici od 1-5 pričom 5 je najlepšie hodnotenie, ako hodnotíte komunikáciu s Vašou redakciou zo strany:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Čo sú najvýznamnejšie pozitívne stránky vzťahu súčasnej vlády k médiám?
Čo sú najvýznamnejšie negatívne stránky vzťahu súčasnej vlády k médiám?
Čo považujete za najvýznamnejšie mediálne faux pas súčasnej vlády?
Čo možno považovať za najlepší mediálny výstup súčasnej vlády?
Na stupnici od 1-5 pričom 5 je najlepšie hodnotenie, ako hodnotíte komunikáciu s Vašou redakciou zo strany vlád:
Vláda Slovenskej republiky od 12. decembra 1989 do 26. júna 1990 (predseda vlády Milan Čič)
Vláda Slovenskej republiky od 27. júna 1990 do 22. apríla 1991 (predseda vlády Vladimír Mečiar)
Vláda Slovenskej republiky od 23. apríla 1991 do 24. júna 1992 (predseda vlády Ján Čarnogurský)
Vláda Slovenskej republiky od 24. júna 1992 do 15. marca 1994 (predseda vlády Vladimír Mečiar)
Vláda Slovenskej republiky od 15. marca 1994 do 13. decembra 1994 (predseda vlády Jozef Moravčík)
Vláda Slovenskej republiky od 13. decembra 1994 do 30. októbra 1998 (predseda vlády Vladimír Mečiar)
Vláda Slovenskej republiky od 30. októbra 1998 do 15. októbra 2002 (predseda vlády Mikuláš Dzurinda)
Vláda Slovenskej republiky od 16. októbra 2002 do 4. júla 2006 (predseda vlády Mikuláš Dzurinda)
Vláda Slovenskej republiky od 4. júla 2006 do 8. júla 2010 (predseda vlády Robert Fico)
Vláda Slovenskej republiky od 8. júla 2010 do 4. apríla 2012 (predsedníčka vlády Iveta Radičová)
Vláda Slovenskej republiky od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016 (predseda vlády Robert Fico)
Vláda Slovenskej republiky od 23. marca 2016 do 22. marca 2018 (predseda vlády Robert Fico)
Vláda Slovenskej republiky od 22. marca 2018 do 20. marca 2020 (predseda vlády Peter Pellegrini)
Vláda Slovenskej republiky od 21. marca 2020 (predseda vlády Igor Matovič)
Čo sú plusy a čo mínusy komunikácie slovenskej vlády s podnikateľským prostredím?