Digitalizácia priemyslu na Slovensku. Veľké reči, málo skutkov

Digitalizácia priemyslu ako jeden z kľúčových procesov konkurenčného boja svetových ekonomík má na Slovensku nedostatky. V porovnaní s ďalšími európskymi štátmi chýbajú stratégie, vlastné nápady či pozitívnejší prístup štátu.

Ten s novými projektami pre rozvoj digitalizácie priemyslu na prelome rokov 2020/2021 nepočíta ani v slovenskom pláne v rámci európskeho ozdravného nástroja Recovery and Resilience Facility.

V indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) sa Slovensko v roku 2020 umiestnilo na 22. mieste a prepadlo sa tak o jednu pozíciu nižšie ako v roku 2019. Dosiahlo pritom vyššie skóre, čo signalizuje, že sa slovenská digitálna ekonomika rozvíja, ale pomalšie než v iných členských štátoch Európskej únie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prisľúbilo detailnejší rozbor výsledkov DESI a plán, ktorý bude na negatívny vývoj slovenského umiestnenia reagovať.

Negatívnym trendom bol v poslednom roku konjunktúry druhej dekády 21. storočia pri stabilne rastúcej ekonomike aj klesajúci počet dostupných kvalifikovaných pracovníkov na pracovnom trhu.

Pre podporu digitalizácie priemyselných odvetví Slovensko v roku 2016 spustilo stratégiu Smart Industry for Slovakia a zriadilo pracovné skupiny v niekoľkých oblastiach. V marci 2017 sa na platforme uskutočnilo prvé stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vlády, podnikateľov a akademickej obce. V roku 2018 bol schválený akčný plán obsahujúci 35 opatrení, ktoré by sa mali uskutočniť do konca roka 2020.

V máji 2019 bola prijatá Stratégia digitálnej transformácie pre Slovensko do roku 2030, po ktorej nasledovalo v júli 2019 schválenie Akčného plánu digitálnej transformácie na roky 2019 - 2022, ktorý obsahuje 62 opatrení. Cieľom oboch strategických dokumentov je urýchliť prebiehajúce procesy digitálnej transformácie z hľadiska budovania digitálneho trhu a vykonania rôznych opatrení, ktoré vychádzajú z medzisektorových politík Európskej únie.

Čítajte aj:

Covid, osobné bankroty a negramotnosť. Prečo sa Slováci zadlžujú?

Autonómne vozidlá na Slovensku. Má futuristická technológia pod Tatrami potenciál?

Napriek pandémii práca z domu nerastie. Home office si vyžaduje inovácie a zmenu myslenia

Značný počet iniciatív zaoberajúcich sa procesom digitalizácie pochádza aj od súkromných podnikov a obchodných združení. Spadajú pod piliere 3 a 5 iniciatívy Digitalizácia európskeho priemyslu (DEI).

Na Slovensku tiež existujú 4 centrá digitálnej inovácie (DIH) (Technicom na Technickej univerzite v Košiciach, Ústav informatiky SAV, Národné centrum robotiky, Centrum robotiky v Košiciach). Slovensko je tiež súčasťou výrobnej siete EIT so sídlom EIT Manufacturing HUB v Bratislave.

Projekt realizovaný Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá získala financovanie z programu Horizont 2020, sa zameriava na vytvorenie siete 13 DIH.

Výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie sú hlavným zdrojom finančnej podpory na podporu inteligentných inovácií v priemysle s orientačnou alokáciou 100 miliónov eur. Okrem toho existuje množstvo podporných opatrení - napríklad inovačné vouchre, podpora pri začatí činnosti alebo inovačné fondy. Predpokladá sa, že v rokoch 2017 až 2023 sa na vouchery použije najmenej 7,6 milióna eur.

Niekoľko iniciatív na Slovensku sa zameriava na rozvoj digitálnych zručností budúcich aj súčasných zamestnancov podnikov. Napríklad ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vďaka európskym zdrojom spolupracuje so súkromnými subjektmi na príprave programov rozvíjajúcich digitálne zručnosti v rámci projektu Učíme sa pre 21. storočie. Na ďalších projektoch spolupracuje ďalšie združenie zložené so štátnych a súkromných aktérov - Digitálna koalícia.

SWOT digitalizácie slovenského priemyslu

Silné stránky

 • Jedna z vedúcich ekonomík v Európe z hľadiska intenzity robotizácie
 • Nadpriemerné ultrarýchle širokopásmové pokrytie
 • Pozitívny ekonomický výhľad
 • Vysoká úroveň industrializácie

Slabé stránky

 • Nedostatky priamych zahraničných investícií
 • Nedostatočná účasť v kompetenčných centrách a DIH financovaných z projektov EÚ
 • Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce
 • Legislatíva nie je vždy schopná dynamicky reagovať na vývoj nových technológií
 • Vysoká finančná záťaž spojená so zavádzaním nových technológií do výroby

Príležitosti

 • Priebežné investície do akademického výskumu
 • Nedávny nárast iniciatív v oblasti digitalizácie
 • Pozitívny hospodársky rozvoj a prilákanie nových investícií do priemyslu
 • Pokrok v oblasti elektronickej verejnej správy

Hrozby

 • Slovenská ekonomika je veľmi závislá od automobilového priemyslu
 • Nízky počet absolventov prírodných a technických vied
 • Nepretržitý odliv pracovnej sily a mozgov
 • Nízka ponuka špecialistov na IKT

 

Tomáš Lemešani, 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb