Zmena klasifikácie nemocničných prípadov prejde pod ministerstvo zdravotníctva. Epidémia proces údajne nezasiahla

Zmenu klasifikácie nemocničných prípadov (DRG) si chce vziať do vlastných rúk priamo ministerstvo zdravotníctva. Proces, ktorý by mal zefektívniť nemocničnú starostlivosť vraj koronavírusová pandémia výrazne nezasiahla.

V roku 2020 už DRG pokračuje tretím rokom. Stále je však v skúšobnej prevádzke. Je do nej zapojených 85 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.

V roku 2020 je do systému DRG zapojených celkom 85 poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS), z toho:
-všeobecné nemocnice 63
-špecializované – ústavy srdcovo-cievnych chorôb 3
-špecializované – onkologické ústavy 3
-špecializované – ostatné 16

Pre dokončenie kľúčovej zdravotníckej reformy sa vláda rozhodla novelizovať legislatívu tak, aby na celý proces DRG dosiahlo samotné ministerstvo zdravotníctva.

“Národnej rade Slovenskej republiky bola predložená novela zákona č. 581/2004 Z. z., ktorou by kompetencie Centra pre klasifikačný systém mali prejsť na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,” potvrdzuje pre Biztweet Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zavedenie systému DRG predpokladá “odborné a transparentné posudzovanie poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe presne určených pravidiel a jeho spravodlivé oceňovanie vo vzťahu k všetkým subjektom, ktorí túto starostlivosť poskytujú”. Za komplikovanou formuláciou úradov sa skrýva cieľ dosiahnuť kvalitnejšiu nemocničnú starostlivosť za menej peňazí.

V súčasnosti je totiž problémom Slovenska fakt, že navzdory vysoko financovanému zdravotníctvu dosahuje podpriemerné kvalitatívne hodnotenia. Pravidelne tak končí na čelných priečkach rebríčkov neefektívnosti zdravotníctva.

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti cez systém DRG veľmi podrobne vykazujú poskytnutú zdravotnú starostlivosť zdravotným poisťovniam pre účely jej následnej úhrady a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou-Centru pre klasifikačný systém pre účely analytického a štatistického vyhodnotenia a následného spresňovania existujúcich pravidiel a noriem pre ďalšie obdobie.

Spoločne tak vytvárajú definičnú príručku, katalóg prípadových paušálov, zoznam zdravotných výkonov, zúčtovanie hospitalizačných prípadov, základné sadzby a podobné mapujúce systémy.

Čítajte aj:

Na bezdymové fajčenie dopadne rana. Štát zvýši dane

Na Plavčanove dotácie nedala EÚ ani euro. OLAF uzavrel vyšetrovanie

Na podvody s agrodotáciami doplatíme všetci. EÚ vymáha peniaze späť

“Informácie, ktorými po zavedení nového systému zdravotné poisťovne disponujú, posúvajú ich analytickú, ako aj medicínsko-ekonomickú činnosť na vyššiu úroveň, čo bude následne viesť k spravodlivejšiemu a transparentnejšiemu oceňovaniu zdravotnej starostlivosti aj v zmluvách o jej poskytovaní,” uvádza Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Systém DRG oficiálne spustili 1. 1. 2017, až v roku 2019 však nabral na obrátkach. Na sledovanie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov vraj koronavírusová pandémia nebude mať vplyv.

“Jej dôsledky na hospitalizáciu pacientov nemohli byť pre rok 2020 predvídané, preto budú kódovacie mechanizmy pre tento druh ochorenia realizované až v roku 2021. Pandémia systém DRG nijako neovplyvňuje, pretože ide o choroby ako každé iné,” dodáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope