Výmena vysokopostavených úradníkov stojí peniaze. Vyriešiť to má nový služobný zákon

Odstupné úradníkov odvolávaných novými vládami stojí státisíce až milióny eur. Riešiť by to mohol nový služobný zákon. Úrad vlády však nevie povedať, kedy ho pripraví.

Vyplýva to z odpovedí pre Biztweet na otázky, ako a kedy chce vláda Igora Matoviča problémy s čistkami a vysokými odstupnými riešiť.

„Tieto otázky rieši programové vyhlásenie vlády v kapitolách s názvom Profesionálna a transparentná štátna správa a Odborníci namiesto „našich ľudí“ do štátnych podnikov,“ znela prvá odpoveď Úradu vlády Slovenskej republiky.

ODBORNÍCI NAMIESTO „NAŠICH ĽUDÍ“ DO ŠTÁTNYCH PODNIKOV (Programové vyhlásenie vlády SR, 2020-2024)
Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výbe zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiac spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Zároveň títo v minulosti poberali za výkon funkcie vysoké odmen a pri odchode aj neprimerané odstupné.
Vláda SR zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.
Vláda SR obmedzí možnosť nároku na odstupné, predídeme tak tzv. zlatým padákom.
Vláda SR stanoví zákonný mechanizmus určenia odmien pre zástupcov štátu a upraví aj zodpovednosť týchto osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.

Na otázku kedy bude nový služobný zákon, či iná norma napĺňajúca bod programu vlády na svete však prišla nejasná odpoveď. „Úpravy zákona o štátnej službe sú v procese príprav, konkrétny termín nie je zatiaľ stanovený. Zámerom je, aby zmeny v štátnej službe boli nastavené v duchu programového vyhlásenia vlády,“ uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.

Čítajte aj:

Vysoké školy čaká očista. Tlak pre kauzu Borisa Kollára narastá

Vláda chystá audit Literárneho fondu. Problémom je účtovníctvo a manažment

Ten nechcel komentovať ani výšky odstupného doposiaľ odvolaných vysokopostavených úradníkov vo viacerých štátnych inštitúciách. Zrejme najviditeľnejšie bolo odvolanie 53 prednostov okresných úradov.

„Podľa zákona o štátnej službe ak osobitný predpis neustanovuje inak, štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii, čiže aj prednostom Okresných úradov, ktorí sú v dočasnej štátnej službe, patrí pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním z funkcie alebo uplynutím funkčného obdobia podľa osobitného predpisu odstupné v sume
a) 2-násobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak št. pomer trval najmenej jeden rok a menej ako dva roky,
b) 3-násobku jeho naposledy priznaného funkčného platu, ak št. pomer trval najmenej dva roky,“ uvádza tlačový odbor ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Pri tabuľkách platných pre dané pozície sa bude odstupné odvolaných prednostov šplhať k sume 300 tisíc eur. Ministerstvo sumu nevedelo vyjadriť. Ide pritom iba o časť stoviek odvolaných úradníkov.

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope