Platiť, či neplatiť? Ako je to s DPH pri obchode z partnermi z EÚ

Ak dodávate, alebo odoberáte služby z inej krajiny Európskej únie, musíte sa na daň z pridanej hodnoty registrovať. Takýto ponikateľ nemusí byť platiteľom DPH, ale v istých prípadoch ju musí napriek tomu odvádzať.

Je to tak, zjednodušene povedané aj neplatiteľ DPH v niektorých prípadoch odvádza DPH, teda podáva daňové priznanie k DPH a daň platí. Nejde o neobvyklé prípady. DPH dnes už nie je len na pleciach zahrančných partnerov.

Aj zdaniteľná osoba (vykonáva ekonomickú činnosť), ktorá nie je platiteľom DPH a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nevykonáva ekonomickú činnosť) je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň a to v prípade, ak z inej členskej krajiny nakupuje tovar istej hodnoty. Registráciu musí vykonať v prípade, že za rok presiahne hodnota tohto tovaru 14 tisíc eur. Registráciu musí podať pred dosiahnutím tejto hodnoty.

Dobrovoľná registrácia

Daň je takýto podnikateľ oprávnený odviesť aj v prípade, že tento tovar nedosiahne hodnotu 14 tisíc eur. O registráciu pre daň smie požiadať dobrovoľne. Hodí sa to hlavne v prípadoch, keď je daň z pridanej hodnoty v krajine odkiaľ tovar pochádza vyššia než na Slovensku. Odberateľ má právo oznámiť predávajúcemu IČ DPH. Dodávateľ tak tovar vyfakturuje bez DPH a daň odvedie odberateľ. Odberateľ však má v tomto prípade aj právo IČ DPH neoznámiť. Vtedy predávajúci dodávateľ vystaví faktúru s DPH a odvedie ju on.

V prípade, že sa neplatiteľ DPH dobrovoľne prihlásí pre daň, musí dodržať podmienku, že DPH odvedie aspoň dva kalendárne roky po sebe. Štát si tak chce zablokovať dobrovoľných platiteľov tak, aby nemohli dobrovoľné odvedenie DPH využívať účelovo, napríklad len raz.

Významnou súčasťou vzťahu je, že takáto osoba má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale nemá nárok na odpočítanie dane.

Čítajte aj:

Mikrodaňovník. Čo priniesli najzásadnejšie podnikateľské reformy končiacej vlády?

Domáca kancelária. Ako na podnikanie z domu?

Fresh start a no fresh start. O čom sú nové princípy oddlženia?

Špecifickým druhom vzťahu k daňovému správcovi a dnes veľmi častým, je registráia na daň podľa § 7a zákona o DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá prijíma alebo dodáva služby z alebo do iného členského štátu, má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH.

Pri prijatí služby z iného členského štátu Európskej únie má zdaniteľná osoba povinnosť odviesť daň z prijatej služby, ale nemá nárok na odpočítanie dane. Do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom službu prijala, je povinná podať daňové priznanie a v rovnakej lehote daň uhradiť.

Každý kto dodáva služby partnerom z EÚ

Podmienkou je, že miestom dodania služby je Slovensko. Miesto dodania služby zdaniteľnej osoby je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Pokiaľ zdaniteľná osoba prijme službu z iného členského štátu a miesto dodania tejto služby nie je tuzemsko, ale daný členský štát, nevzniká jej povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH v tuzemsku.

Veľkého množstva podnikateľov sa týka povinnosť registrovať sa podľa §7a zákona o DPH preto, že partnerom z iných členských štátov dodávajú služby. Pri dodaní služby do iného členského štátu je zdaniteľná osoba povinná podať súhrnný výkaz do 25. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom služby dodala do iného členského štátu. Osobou povinnou platiť daň je však príjemca služby.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope