Mikrodaňovník. Čo priniesli najzásadnejšie podnikateľské reformy končiacej vlády?

I keď podnikatelia aktuálne vrcholiace obdobie mandátu vlády Slovenskej republiky nehodnotia pozitívne, časť z nich dostala aspoň na konci volebného obdobia dobrú správu.

Štát na poslednú chvíľu prijal zákon, ktorý od januára 2020 zľahčí život malým podnikateľom. Na základe európskych odporúčaní do legislatívy zaniesol výraz mikrodaňovník. Ak na to zákonodarcovania nezanevrú, mali by s výrazom pracovať a prinášať novinky pre zlepšovanie života malých podnikateľov. Tí boli spoločne so strednými podnikmi na okraji záujmu politickej reprezentácie posledného desaťročia.

Mikrodaňovník, ako podnikateľ s príjmami (výnosmi) menej ako 49790 eur získa napríklad zvýhodnené odpisovanie majetku, či odpočet daňovej straty. 

Malé zjednodušenie účtovníctva

Účinok novely zákona o dani z príjmu pocítia malí podnikatelia hneď po nadobudnutí jeho účinnosti. Od roku 2020 klesá podnikateľom s príjmom (výnosmi) menším než 100 tisíc eur ročne daňová povinnosť na 15 percent. 

Novinkou je od od roku 2020 aj nové znenie zákona o účtovníctve. To oslobodzuje účtovné jednotky od uvádzania opisu politiky rozmanitosti týkajúcej sa nefinančných informácií účtovnej jednotky, či upravuje veľkostné kritériá na základe ktorých vzniká účtovnej jednotke povinnosť overiť si riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku auditom. 

Čítajte aj:

Domáca kancelária. Ako na podnikanie z domu?

Fresh start a no fresh start. O čom sú nové princípy oddlženia?

Doing Business a štátny prístup k problémom podnikania

Na druhej strane výrazné percento podnikateľov zasahujú nové povinnosti, ktoré im vláda priniesla v rámci sociálnych opatrení pred parlamentnými voľbami. Ide hlavne o navýšenie minimálnej mzdy, či prispievanie na rekreačné poukazy zamestnancov.

Negatívne sú vnímané tiež novinky vyplývajúce z digitalizácie. Zákon o kybernetickej bezpečnosti je zameraný na definíciu základných požiadaviek na zabezpečenie informačných systémov.

Povinnosti pre veľkých hráčov s dátami

V praxi to pre podnikateľov znamená niekoľko povinností, ktoré zasahujú hlavne do oblastí bankovníctva, dopravy, pošty, či farmaceutického a zdravotníckeho priemyslu. Týka sa však de facto každého veľkého hráča, ktorý poskytuje akúkoľvek digitálnu službu.

Každý takýto poskytovateľ je povinný Národnému bezpečnostnému úradu oznámiť prekročenie identifikačných kritérií - hlavne počet užívateľov služieb, vplyv na hospodárske a spoločenské záujmy, trhový podiel a geografické rozšírenie. 

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope