Hazard s nejasnými podmienkami. Úpravy zákona neodstránili zmätky

Opakované úpravy zákona o hazarde v krátkom čase priniesli do pravidiel zmätky. Veľkí hráči zarábajú viac, menší z trhu ušli a pokuty dostávajú naivní sprostredkovatelia. Realitou chaosu okolo hazardu sú aj hrozby štátnych strát vo výške miliónov eur.

Dobrý úmysel, ale prenesený na papier neodborne a v rýchlosti. To napadá väčšine kritikov sledujúcich dianie okolo regulácie hazardu na Slovensku. Nové sprísňujúce zákony Slovensko prijímalo v čase, kedy nebolo pochýb o tom, že je to potrebné.

Hazard bol dlho mimo kontrolu a vďaka slušným daniam, či osobnému interesu ho prehliadali predstavitelia niekoľkých vlád po sebe. Zmenu priniesol až tlak Bruselu. Ten začal riešiť fakt, že veľká časť prevádzkovateľov hazardných hier nerešpektuje všeobecne platné etické pravidlá, slúži ako nástroj na pranie špinavých peňazí, alebo sa vyhýba zdaneniu svojich ziskov.

Slovensko dlho reakciu na odporúčania Európskej komisie odďalovalo. Napokon reagovalo s horúcou hlavou na poslednú chvíľu, a hlavne podľa mnohých kritikov podľahlo javu zvanému gold-plating.

Ide o jav, kedy členský štát Únie transponuje smernicu z Bruselu do domácej legislatívy tvrdšie, reštriktívnejšie, než od neho požaduje Európska únia.

Právne spory

Ako už Biztweet informoval, výsledkom je okrem iného aj 11 právnych atakov súkromných spoločností krátko po prvej novelizácii z roku 2018, ktorým sa musí štát dodnes brániť.

Podľa názoru súkromníkov im Slovensko bráni v slobodnom prístupe na trh a vytvára štátny monopol.

Pre nové prísne pravidlá, ktoré tvrdo sankcionovali ktoréhokoľvek nelicencovaného prevádzkovateľa online hazardných hier v slovenskej verzii, prišla na Slovensko kritika aj z európskych regulačných orgánov. Podľa nich sa štát snaží vytvoriť monopol pre štátnu akciovku Tipos.

Nový úrad

Hlavná novela zákona o hazardných hrách upravila okrem iného koncentráciu výherných prístrojov, videohier a ruliet, presmerovala ich výlučne do herní.

Sprísnené podmienky v oblasti online hazardu mali od roku 2018 obmedziť dostupnosť hazardných hier, ktoré sú prevádzkované bez udelenia alebo vydania príslušnej licencie podľa slovenských právnych predpisov.

Po žalobách a kritike z Bruselu však ministerstvo financií hasilo požiar a prinášalo ďalšie zmeny. Výsledkom sú pomerne neprehľadné procesy, ktorými trpia hlavne menší sprostredkovatelia. Veľké spoločnosti naďalej rastú a na svojom marketingu veľa nemenia.

Od 1. júna 2019 prešli kompetencie v oblasti hazardných hier na Úrad pre reguláciu hazardných hier. Nový úrad si má okrem iného vyberať poplatky za činnosť, čím má zariadiť vlastné fungovanie a rozvoj aktivít. Problémom je pomerne nejasný výklad toho, ako a za čo smie poplatky požadovať.

Boj proti praniu špinavých peňazí

Nový úrad udeľuje licencie, vykonáva dozor, ukladá sankcie, spravuje odvody a príspevky. Úrad má zároveň spolupracovať s príslušnými autoritami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a prevencie vzniku závislostí spojených s hazardnými hrami. Nová platforma je však stále v plienkach a chýba systematický a pravidelný rámec spolupráce s inými zložkami zameranými na boj proti praniu peňazí a terorizmu.

Na piatich pracoviskách nového úradu pracuje zhruba 120 ľudí. Ide hlavne o odborníkov na problematiku predtým zamestnaných na ministerstve financií.

Od 1. marca 2019 vstúpila do platnosti úprava, ktorá umožňuje úradu ukladať sankcie a viesť register vylúčených osôb, ktoré budú mať zakázanú účasť na niektorých hazardných hrách. Už dávnejšie je štát oprávnený zakazovať činnosť hazardných spoločností, a to aj na internete.

Pokuty pre malé weby

Predmetom sporu sú časté a vysoké pokuty za propagáciu hazardu. Tie štát účtoval napríklad spravodajským webom, na ktorých sa zobrazila reklama na online hazardnú službu, ktorá nemá na Slovensku licenciu. Takúto reklamu však zverejňuje napríklad aj Google, či Facebook, čo úrad nerieši.

Prevádzkovať hazardnú hru je možné len na základe licencie udelenej na prevádzkovanie hazardnej hry. Hazardné hry na Slovensku smie prevádzkovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. Ak bude o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardnej hry žiadať právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie, licencia jej bude udelená len vtedy, keď bude mať na Slovensku zaregistrované svoje zahraničné zastúpenie.

Prevádzkovatelia online hazardných hier musia do januára 2021 Úradu pre reguláciu hazardných hier umožniť bezplatný prístup na svoj server za účelom získavania údajov o hazardných hrách pri vykonávaní dozoru na diaľku nad prevádzkovaním hazardných hier.

Čítajte aj:

Doing Business a štátny prístup k problémom podnikania

Ochranársky zákon hrozí právnymi spormi

Strany stále tvrdia, že nerobia žiadne kampane

Každé koncové herné zariadenie umožňujúce príjem stávok, každý výherný prístroj, každý terminál videohier, každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi, každé technické zariadenie, ktoré sa využíva na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach, číselné lotérie, bingo a charitatívna lotéria musia byť pripojené prostredníctvom internetu na server prevádzkovateľa hazardnej hry do 31. decembra 2020.

Herňou je podľa novej definície miestnosť alebo súbor miestností špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach. Vo vzdialenosti do 200 metrov od herne nesmie byť na ňu žiadna reklama.

Čo so štátnym monopolom

Obec smie podľa novej úpravy záväzným nariadením zakázať umiestnenie nielen herní, ale aj kasín na svojom území. Významnou kompetenciou pre obce bude možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a od ubytovne mládeže (napríklad internátu). Úprava tak po rokoch vypočula priania starostov a primátorov.

Naopak z hľadiska prevádzkovateľov ostala kritika na nereálnosť niektorých požiadaviek nevypočutá. Ide napríklad o vyššie uvedené pripojenie hracích prístrojov, či kompletné sprístupnenie herných informácií.

Monopolné postavenie štátnej spoločnosti TIPOS v oblasti online hazardu má byť postupne narúšané. Požadujú to hlavne medzinárodné dohovory. Zahraničie celkovo nenachádza pochopenie pre trend z nášho regiónu, kedy štát sám prevázkuje hazard a zarába na ňom neúčelne prerozdeľované prostriedky.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

Odomknúť článok

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb
Top

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb