Ochranársky zákon hrozí právnymi spormi

Zákaz kožušinových fariem, ktorý získal masívnu podporu politikov aj verejnosti spolieha na rezignáciu prevádzkovateľov.

Tí by podľa logiky zákona, ktorý bol schválený v polovici októbra 2019, mali nad zákazom ich dlhoročného podnikania jednoducho mávnuť rukou. Len nedávno po podobnom zákaze v Českej republike štát pre podnikateľov z kožušinových fariem nastavil systém odškodnenia. Odškodné sa odvíjalo od ich ročného obratu v posledných rokoch podnikania. Ani to nezabránilo viacerým žalobám, ktorými sa prevádzkovatelia kožušinových fariem domáhajú na nie márnych súdoch odškodného za ušlý zisk a zamedzenie možnosti podnikať.

Prevádzkovatelia 11 slovenských fariem naviac nemajú podľa zákona predloženého poslankyňou SNS Evou Antošovou nárok na žiadne odškodné. Novela pripravená aktivistami, ktorí za zákaz kožušinových fariem bojovali počíta jednoducho s tým, že dostatok času na ukončenie podnikania prevádzkovateľov fariem uspokojí.

„Novela veterinárneho zákona zakazuje od roku 2021 otvárať nové kožušinové farmy a tie súčasné budú musieť skončiť do roku 2025, pričom sa to bude týkať neslávne známej farmy v Príbovciach s kapacitou zhruba 4000 norkov, a ôsmych kožušinových fariem s králikmi. Kompenzácie v zákone stanovené neboli, vzhľadom na dostatočne dlhé prechodné obdobie, ktoré bolo uspôsobené aj reprodukčným cyklom zvierat. Štandardne pri takto dlhých prechodných obdobiach nie je dôvod na kompenzácie, keďže 5 rokov je dostatok času na to, aby sa chovatelia prispôsobili zmeneným podmienkam,“ uviedol pre Biztweet predseda združenia Humánny pokrok Martin Smrek.

Na otázku, či sa neobáva súdnych sporov a následných strát štátneho rozpočtu nám predkladateľka zákona Eva Antošová neodpoedala. Prezentovala sa iba pri jeho schvaľovaní, ktoré petíciou podporilo 77 tisíc občanov.

Čítajte aj:

Strany stále tvrdia, že nerobia žiadne kampane

Lieky na krízu. Pomáha štát podnikom v problémoch?

Kremeľ s chápadlami pri Bratislavskom hrade

Podľa štatistiky agentúr je viac ako 75 percent kožušinových zvierat odchovaných na farmách. Najrozšírenejší je u nás chov králikov, chovajú aj norky, fretky a činčily. Podmienky chovu kožušinových zvierat sú na Slovensku špecifikované vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 230/1998. Zvieratá by mali byť denne kontrolované a ustajňovacie priestory by mali spĺňať biologické potreby chovaného druhu zvierat. Povolené metódy usmrtenia sú len dve – podanie vysokej dávky anestetík a pre malé zvieratá úder do hlavy. Ochranári však opakovane priniesli svedectvá o hororových podmienkach chovu a nepovolenej forme usmrtenia.

Európska únia je najväčším producentom kožušín zo zvierat pochádzajúcich z fariem. Ročne sa tu zabije 30 miliónov norkov, 2 milióny líšok a 100 tisíc medvedíkov čistotných. Najviac zvierat chovajú farmy v Dánsku, Fínsku, Holandsku a pobaltských štátoch.Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope