Kredit stále prepadáva. Orange to odmieta

Prepadáva, ale podľa firmy neprepadáva. Orange sa k „prepadaniu peňazí„ za nepoužitý kredit na predplatenej karte stavia detinsky.

Podľa európskych pravidiel mali všetci mobilní operátori rešpektovať nariadenie, podľa ktorého nesmú kredit na predplatených kartách po istom časovom období jednoducho pohltiť. Komisia tak chcela zamedziť praktikám operátorov, ktorí nepovolene nútili zákazníkov minúť ich predplatené prostriedky na telefónnom čísle čo najskôr.

Biztweet opakovane preukázal, že dané opatrenie nerešpektujú českí operátori. Aktuálne ignoráciu pravidiel potvrdil aj na predplatenej karte Orange Slovensko. Kredit na predplatenej karty, ktorú sme používali dokonca prepadol nie pre nepoužívanie čísla, ale pre nevyčerpanie celého predplateného objemu prostriedkov. Kredit sa vynuloval po období šiestich mesiacov od dobitia. To je v rozpore s európskymi pravidlami.

„V prípade, že zákazník prestane využívať predplatenú kartu, Orange mu zostatkový kredit vráti, či už v peňažnej hotovosti alebo prevodom na účet,“ tvrdí hovorkyňa Orange Slovensko Alexandra Piskunová.

Ani po našom opakovanom oponovaní, že máme preukázané prepadnutie kreditu bez akejkoľvek refundácie, svoje tvrdenie nezmenila.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska v minulosti podala na Okresnom súde v Starej Ľubovni žalobu na mobilných operátorov Orange a T-Mobile proti prepadávaniu zaplateného kreditu zákazníkov, ak ho v stanovenej lehote nevyčerpajú. Výsledok sporu nikto nezverejňoval, ale podľa odpovede Orangeu, zrejme uspeli operátori.

„Voči našej spoločnosti nebol prijatý žiadny rozsudok, ktorý by uvedené konanie zakazoval, resp. vyhlasoval za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Taktiež v súčasnosti neevidujeme žiadny právny spor vo veci prepadávania kreditu,“ uvádza Alexandra Piskunová.

Spoločnosť zároveň dodáva, že postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi v Slovenskej republiky. „V prípade ich zmeny na základe prijatia nových smerníc EÚ sme pripravení postupovať plne v súlade s prijatými zmenami,“ dodáva. Zrejme tým chce povedať, že smernica nie je jasne implementovaná do slovenských zákonov, a tak ich podľa svojho výkladu neporušuje.

„Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nemá v kompetencii zasahovať do zmluvných vzťahov. Existuje smernica o neprijateľných zmluvných podmienkach, ktorá je implementovaná do Občianskeho zákonníka, ktorý všeobecne ustanovuje definíciu takýchto podmienok,“ uvádza na otázku Biztweetu hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro.

Čítajte aj:

Doba laserová. Zváranie i delenie vzbudzuje k vyššiemu výkonu

Európa v elektromobilite zaostáva. Vzniká šanca pre nový sektor

IPO Pinterestu zahýbala trhmi

Rozhodnúť o neplatnosti zmluvy, či zrušiť jej časť môže podľa regulátora príslušný súd. Súd by napríklad mohol ďalej dospieť k záveru, že zmluva obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku podľa § 53 OZ ods. 4 písm. k). Spotrebitelia sa v takýchto prípadoch obracajú buď priamo na súd, alebo ešte predtým na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá je pri ministerstve spravodlivosti.  

Tá posudzuje podnety od občanov na nekalé obchodné praktiky a všeobecne zmluvné podmienky, ktoré sú podľa nich v rozpore so zákonom, koná aj z vlastného podnetu. Komisia podáva podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov.

Ako uvádza telekomunikačný regulátor, uvedená komisia už v minulosti dala stanovisko, že „prepadávanie kreditu“ po vypršaní jeho platnosti je neoprávnené a podala podnet združeniam na ochranu spotrebiteľov, ktoré mali podať hromadnú žalobu na súd.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope