Doba laserová. Zváranie i delenie vzbudzuje k vyššiemu výkonu

Nové odbory, nové metódy. Laserové delenie a zváranie prechádzajú evolúciou. Tá odbor poháňa novými smermi a rozširuje jeho využitie.

Vývoj priemyslu tlačí tiež na vývoj jeho nevyhnutných súčastí. Pri delení a zváraní za pomoci laserov najmä na výkon a sofistikovanejšiu produktivitu.

"Čo sa týka tepelného delenia, potom je trend zrejmý. Rastie výkon laserových lúčov. Čím väčší výkon, tým rýchlejšie delenie materiálu. To znamená, že rastie produktivita a klesá hodinová réžia na dané pracovisko, "opisuje trendy Robert Pítr zo spoločnosti Air Products.

Presnejšie a šetrnejšie

Vďaka väčšiemu výkonu lasera je možné deliť hrubšie materiály, ktoré sa mohli v minulosti deliť len na páliacich centrách za pomoci kyslíka a acetylénu. Moderný prístup dnes prináša okrem iného tiež šetrnejší zásah do materiálu. Väčší výkon tepelne ovplyvňuje menšiu oblasť.

"To zohráva dôležitú úlohu u vysokopevnostnej jemnozrnnej ocele. Ďalej odpadá úprava pálených hrán. Nemusia sa brúsiť okuje. Je tu ďaleko vyššia rozmerová presnosť výpalku. Kolmosť rezu zas zamedzuje vytváraniu takzvaných podpalísk," uvádza Pítr.

Laserovým delením možno rozdeľovať tiež nekovové materiály. Lasery sa teraz používajú aj na popisovanie alebo gravírovanie.

Individuálne riešenie

Zváranie laserom sa zas masívne využíva pri výrobe automobilových dielov. Výsledkom je vysoká produktivita a opäť malá tepelne ovplyvnená oblasť. Unikátna technológia vďaka týmto vlastnostiam a presnosti preniká tiež do zdravotníctva.

Pre vedenie lúča sa používajú plyny hélium, oxid uhličitý a dusík. "Buď sú tieto plyny pripojené jednotlivo a zariadenie si mieša pomer samo, alebo je zmes týchto plynov namiešaná do tlakovej fľaše. Pomer mixu určuje výrobca zariadení," dodáva Robert Pítr.

Pre delenie materiálu sa používa kyslík 3.5 alebo dusík 4.6 a 4.8. Aký plyn a jeho čistota je zvolený, vychádza z odporúčaní výrobcu zariadenia. Air Products môže dodávať tieto sekundárne plyny buď vo forme 300 bar zväzkov kyslík 2.5 a 3.5 alebo dusík 4.8 a 5.0. Spoločnosť tiež dokáže využiť technológiu CryoEase, a to ako pre kyslík, tak pre dusík. V neposlednom rade môže zákazník použiť stacionárny zásobník.