8 dní. Ako oznámiť platiteľa zdravotného?

Malí podnikatelia niekedy prechádzajú obdobiami, kedy za nich na základe dohody platí zdravotné poistenie obchodný partner. Ako pri zmenách platiteľa postupovať?

Hoci ide o jeden z prežitkov štátneho zdravotného poistenia, o zmenách osoby, ktorá poistné platí musí informovať poistenec. Systém automatického ohlasovania a prihlasovania je pri samoplatiteľoch stále v nedohľadne.

Štátna poisťovňa sa pritom s malým podnikateľom nemazná. Na ohlasovanie zmien poistného nedáva veľké časové rezervy. Ak napríklad podnikáte, ale načas sa s partnerom dohodnete, že Vám zdravotné poistenie uhradí napríklad na základe dohody o vykonaní práce a následne po jej skončení budete hradiť zase vy, na ohlasovanie zmien máte 8 dní.

Ak sa samoplatiteľ stane dočasne dohodárom, musí sa odhlásiť z kategórie osoby dobrovoľne nezamestnanej – samoplatiteľ do 8 dní od zmeny vzťahu. Podobne postupuje aj po opačnej situácii a zániku dohody.

„Poistenec, ktorý sa stane platiteľom poistného v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (samoplatiteľom) je povinný oznámiť vznik uvedenej skutočnosti do 8 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po vzniku uvedenej skutočnosti a zánik najneskôr do 8 pracovných dní po vzniku uvedenej skutočnosti (v zmysle § 23 ods. 1 písm. b) a § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov),“ uvádza Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Čítajte aj: 

Operátori majú v účtovníctve výhody

Platobná neschopnosť nemusí byť definitívou. Lotyšsko je príkladom

Incidenčné spory: nočná mora veriteľov ale aj dlžníka

Kód pre označenie samoplatiteľa je 4 a dátum zmeny odkedy - dokedy bol poistenec považovaný za samoplatiteľa. „Uvedené tlačivo je možné predložiť osobne do ktorejkoľvek pobočky (expozitúry) VšZP, zaslať prostredníctvom pošty alebo predložiť splnomocnenou osobou. Oskenované, podpísané tlačivo je možné doručiť aj prostredníctvom emailu na adresu: infolinka@vszp.sk. Pri písomnom styku je potrebné doklady zasielať do krajskej pobočky príslušnej miestu trvalého bydliska,“ uvádza možnosti poisťovňa.

Splniť si oznamovaciu povinnosť voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, alebo si overiť aktuálne poistné vzťahy, stav účtu a získať ďalšie informácie, môžete našťastie aj prostredníctvom ePobočky. Niektoré pobočky však na správu účtov nereagujú a pri prehlasovaní dochádza k zmätkom.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope