Platobná neschopnosť nemusí byť definitívou. Lotyšsko je príkladom

Účelom zákona o platobnej neschopnosti je pomôcť dlžníkovi, ktorý má finančné ťažkosti, aby splnil svoje záväzky a podľa možnosti obnovil platobnú schopnosť.

Na rozdiel od zákonných úprav reštrukturalizácie na Slovensku sa lotyšský zákon nezameriava len na určenie únosného výťažku z procesu a samotné prežitie podniku v problémoch, ale aj na to, ako tento podnik zase postaviť na nohy tak, aby nielen splatil všetky dlhy, ale aby sa opäť stal ziskovým.

Aby boli procesy ochrany pred veriteľmi flexibilnejšie a rýchlejšie, lotyšský zákon umožňuje v mnohých prípadoch napríklad mimosúdnu ochranu pred veriteľmi.

Reorganizácia napríklad ponúka aj možnosť nahradiť splatenie dlhu ponukou akcií podniku. Ak predtým nebol akciovou spoločnosťou, štát transformáciu vykoná bez významnejších poplatkov.

Čítajte aj:

Incidenčné spory: nočná mora veriteľov ale aj dlžníka

Oddlženie fyzických osôb. Čo umožňuje zákon?

Aby sa predišlo zneužívaniu zákonných možností subjektom dlžníka, schválenie reorganizačného plánu podlieha súhlasu najmenej polovice nezabezpečených veriteľov a dvoch tretín zabezpečených veriteľov.

Celý plán reorganizácie musí byť súdu, alebo inej oprávnenej inštitúcii predložený do dvoch mesiacov od vyhlásenia ochrany. Nedochádza tak k zbytočným prieťahom, ktoré poznáme v našom regióne.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope