Incidenčné spory: nočná mora veriteľov ale aj dlžníka

Prieťahy v konkurzných konaniach prinášajú krachy obchodných partnerov, ale aj prehlbovanie súkromných i finančných problémov dlžníka.

Incidenčné spory sa zvyčajne vedú o to, či pohľadávka existuje alebo nie. Ak existuje, tak sa účastníci konkurzného konania často sporia o to, v akej je výške. Správca konkurznej podstaty má povinnosť posúdiť prihlásené pohľadávky. Neoprávnené musí odmietnuť, ale patrične vyargumentovať prečo.

Potom je možné v incidenčnom konaní preskúmať opodstatnenosť popieracieho prejavu správcu. Incidenčné konania sú zákonnou cestou riešenia sporov. Spravodlivý nástroj je však často zneužívaný. Napríklad za účelom predlžovania konania, či za účelom zabrániť výplate pohľadávky veriteľovi a touto cestou ho poškodiť.

Z hľadiska došlých návrhov prišlo na slovenské súdy v rokoch 2010 až 2017 spolu 12-tisíc podaní. Ročne to bolo v priemere 1500 návrhov, avšak kvôli tomu, že v roku 2011 ich bolo približne trojnásobne viac ako v iných rokoch, tak objektívnejšie približuje strednú hodnotu medián na úrovni 1135 návrhov ročne.


Tabuľka 1: Došlé návrhy na incidenčné spory na súdy

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Došlé návrhy

1144

3808

1005

1475

1473

1125

1103

910

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, vlastné spracovanie

Kým v roku 2010 netrvalo žiadne konanie na súde o posúdenie pohľadávky nad 5 rokov, v roku 2017 už bolo takýchto konaní takmer 2 tisíc. Kým v roku 2010 bolo najviac incidenčných sporov na súdoch do jedného roka, tak v rokoch 2016 a 2017 ich bolo už najviac nad 5 rokov. Najhorší stav bol v roku 2016, keď bolo koncom roka najviac nevybavených incidenčných sporov, pričom tých, ktoré sa ťahali nad 5 rokov, bolo takmer polovica z celkového počtu nevybavených vecí nad pol roka.

 

Tabuľka 2: Počet nevybavených návrhov na incidenčné spory podľa dĺžky

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Od 6 mesiacov do 1 roka

603

471

573

554

495

431

459

306

Od 1 roka do 2 rokov

288

680

3345

651

812

875

711

720

Od 2 rokov do 3 rokov

160

302

409

2850

403

586

618

390

Od 3 rokov do 4 rokov

69

90

201

235

2407

326

453

498

Od 4 rokov do 5 rokov

11

55

199

90

165

2249

260

313

Nad 5 rokov

0

15

25

120

150

224

2165

1917

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, vlastné spracovanie

Analýza štatistík incidenčných sporov podľa krajov ukazuje, že hlavný problém je na okresnom súde Bratislava I, na ktorom v roku 2017 bolo 64 percent všetkých nevybavených vecí v trvaní viac ako pol roka. Z toho vyplýva odporúčanie personálneho zabezpečenia na bratislavskom súde tak, aby aj z hľadiska počtu aj z hľadiska kvalifikácie dokázal v primeranom čase riešiť incidenčné spory. Je potrebné poznamenať, že v roku 2017 prišlo na súde BA I k zlepšeniu, keď počet návrhov nad pol roka poklesol medziročne z 3122 na 2653. Toto číslo je však stále extrémne vysoké v porovnaní so súdmi v iných krajoch.


Tabuľka 3: Počet nevybavených incidenčených sporov v roku 2017 podľa jednotlivých krajov a podľa dĺžky

 

BA I

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE I

Od 6 mesiacov do 1 roka

83

15

19

29

28

44

45

43

Od 1 roka do 2 rokov

247

50

50

46

71

77

87

92

Od 2 rokov do 3 rokov

143

0

46

13

60

40

38

50

Od 3 rokov do 4 rokov

234

48

27

29

48

26

73

13

Od 4 rokov do 5 rokov

214

18

26

10

19

12

2

12

Nad 5 rokov

1732

0

24

4

21

107

14

15

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR, vlastné spracovanie

 

 

Tomáš Lemešani a dáta Analýzy druhej šance vypracovanej pre SBA

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

 

 

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb