Small Business Act: čo prináša nášmu podnikaniu

Európska iniciatíva Small Business Act vznikla ako reakcia na krízu a zraniteľnosť malého a stredného podnikania. Významnému sektoru sa vďaka nej po dekádach musia venovať aj tie najskostnatejšie štátne legislatívy.

Dokument Small Business Act sa rodil a vyvíjal od roku 2008. Prvou revíziou prešiel v roku 2011. Na základe komunikácie s jednotlivými členskými štátmi, ich ministerstvami, odborovými organizáciami, či zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. V Zákone o malých a stredných podnikoch tak Európska komisia navrhla a definovala nové aktivity, ktoré majú byť odpoveďou na svetovú ekonomickú krízu. Jej priebeh totiž priniesol niekoľko turbulentných zmien, ktoré charakter sektora zmenili.

Hodnotenie sa zameriavalo napríklad na skúmanie príčin úpadkov a identifikovanie zbytočných príčin bankrotov, ktorým by šlo predísť, prípadne upadnuté aktivity nahradiť inými1. Európska komisia v roku 2011 s poľutovaním konštatovala, že predošlé odporúčania využila a zapracovala do legislatívy len pätica členských štátov – Belgicko, Fínsko, Írsko, Španielsko a Veľká Británia. Krajiny napríklad ohraničili obdobie právnych postupov v prípade ukončenia podnikania poctivého podnikateľa jedným rokom.

Európska komisia v rámci revízie navrhla taktiež implementovať odporúčanie uvedené v akčnom pláne Small Business Act na podporu druhej šance pre podnikateľov tým, že členské štáty obmedzia obdobie, po ktoré je podnikateľ diskvalifikovaný z trhu na maximálne tri roky. Podľa návrhu by dané obdobie nemalo presiahnuť ani speňažovanie zostatkového majetku jeho podnikania. Významným míľnikom vývoja Small Business Act bola aj výsledná štúdia na základe poznatkov verejných konzultácií Top 102.

Čítajte aj:

Samoplatiteľom zase zdraželo zdravotné poistné. Po výške musia pátrať

Ako na zápis konečného užívateľa výhod?

Upravený zákon o konkurze znevýhodnil právnické osoby

Verejné konzultácie poskytli malým a stredným podnikom, či ich zastupiteľským organizáciám kanál k prejaveniu názorov a myšlienok o zdrojoch legislatívneho zaťaženia. Bariéry podnikateľského prostredia boli definované v zozname najviac zaťažujúcich legislatívnych noriem. Výsledkom konzultácie medzi 779 európskymi malými a strednými podnikmi, 154 organizáciami zastupujúcimi tento sektor a ďalšími 67 odborovými organizáciami bol návrh zoznamu opatrení pre čo najrýchlejšie odstránenie bariér na trhu. Tie sa čiastočne týkali aj politiky druhej šance.

V súčasnosti prebieha ďalšie kolo hodnotenia aplikácie Small Business Act v ekonomikách a legislatíve jednotlivých členských krajín EÚ. Výsledkom má byť okrem zhodnotenia výsledkov predošlých aktivít taktiež apel na dve nové oblasti – budovanie zručností a vzdelávanie.

Na Slovensku za týmto účelom v roku 2013 vznikla Pracovná skupina pre problematiku Small Business Act. Jej vznik iniciovala Slovak Business Agency a Ministerstvo hospodárstva SR a predsedal jej Vyslanec pre MSP. Táto skupina, rovnako ako jej podobné v iných členských krajinách, mala za úlohu analyzovať možnosti pre aplikáciu jednotlivých zásad Small Business Act do legislatívy. V súčasnosti činnosť Pracovnej skupiny zabezpečuje Slovak Business Agency v rámci Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“.

Desať zásad Small Business Act:

  1. Vytvoriť prostredie, v ktorom môžu podnikatelia a rodinné podniky rásť a byť odmeňovaní za svoje podnikateľské úsilie.
  2. Zabezpečiť, aby čestní podnikatelia, ktorí zbankrotovali, mohli rýchlo dostať druhú šancu.
  3. Vytvárať pravidlá podľa zásady „najskôr myslieť v malom“.
  4. Zariadiť, aby orgány verejnej správy reagovali na potreby MSP.
  5. Prispôsobiť nástroje verejnej politiky potrebám MSP: uľahčiť MSP účasť na verejnom obstarávaní a lepšie využiť prostriedky štátnej pomoci pre MSP.
  6. Uľahčiť MSP prístup k financiám a vytvoriť právne a podnikateľské prostredie, ktoré bude podporovať včasné úhrady obchodných transakcií.
  7. Nabádať MSP na lepšie využívanie príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh.
  8. Podporovať zvyšovanie zručností v MSP a všetky formy inovácií.
  9. Umožniť MSP premieňať environmentálne výzvy na príležitosti.
  10. Povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope