Samoplatiteľom zase zdraželo zdravotné poistné. Po výške musia pátrať

Samoplatcovia platia Všeobecnej zdravotnej poisťovni viac. Informáciu o zdražení musia hľadať sami.

Samoplatca, teda dobrovoľne nezamestnaná osoba, ktorá má povinnost odvádzať za seba zdravotné poistné sama, siaha do peňaženky od roku 2019 zase o niečo hlbšie.

Osoba evidovaná pre účel zdravotného poistenia ako samoplatiteľ, má povinnosť uhrádzať minimálnu sumu preddavku na poistnom, ktorá je v roku 2019 pre osobu bez zdravotného postihnutia v sume 66,78 eur. V roku 2018 bola vo výške 63,84 eur (aj to bolo zdraženie).

O ďalšom zdražení Všeobecná zdravotná poisťovňa samoplatcov neinformuje. Sumy preddavkov si je poistenec povinný kontrolovať v epobočke, kde k sumám chýba kľúč výpočtu a problémom je nájsť aj formáty platieb, ktorými majú byť preddavky uhrádzané.

Prehľad predpisov a platieb individuálneho platiteľa, ich párovanie a stav uhradenosti jednotlivých položiek sú užívateľom sprístupnené v ePobočke v takom stave, v akom sú evidované v informačnom systéme VšZP. Množstvo samoplatcov tak nenavštevovaním epobočky a zasielaním fixnej sumy trvalým príkazom prepadlo do zoznamu dlžníkov.

Čítajte aj:

Regulovaná a neregulovaná cena. Ako na zmenu dodávateľa energií?

Životná poistka. Morbídna investícia či rozumná voľba?

Daňové licencie si podnikateľ smie započítať. Štát však vymyslel kľučku

Za osobu dobrovoľne nezamestnanú sa na účely zdravotného poistenia považuje osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou, ani poistencom štátu. Ide napríklad o konateľov s.r.o., ktorí sa vo vlastnej firme nezamestnávajú.

Vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni má samotný platiteľ. Štátna poisťovňa si túto informačnú povinnost pre svojho klienta sama priradila k pravidlám pre poistencov. Sama len inkasuje platby a vymáha prípadné nedoplatky.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope