Daňové licencie si podnikateľ smie započítať. Štát však vymyslel kľučku

Daňové licencie, ktoré slovenská vláda ako nepopulárny experiment zrušila, možno odpočítať v ďalších daňových rokoch. Štát však vymyslel, ako nevrátiť celú rozdielovú zložku.

Daňové licencie vo výške 480 eur, 960 eur alebo 2880 eur budú mať vplyv na daňovú povinnosť firiem aj po ich konci. A to pozitívny. V určitých prípadoch si totiž firma smie odpočítať rozdiel mezi licenciou, ktorú v minulosti zaplatila a daňou, ktorá firme v tom istom roku skutočne vychádzala.

Daňové licencie zaplatené za zdaňovacie obdobia skončené v rokoch 2015 až 2018 bude možné započítať aj v ďalších rokoch, a to podľa postupu platného do 31.12.2017. Obdobie započítania daňovej licencie zostáva v dĺžke troch zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená.

Firma však bude smieť započítať daňovú licenciu od 1.1.2018 len vtedy, ak jej daň v danom roku bude vyššia ako daňová licencia, ktorú by hypoteticky zaplatila. A to podstatné - zápočet bude môcť vykonať len voči sume dane, ktorá presahuje hypotetickú sumu daňovej licencie.

Ak teda firma spĺňa podmienky a v roku, za ktorý chce urobiť odpočet licencie dosiahla daňovú povinnosť napríklad 300 eur, pričom musela zaplatiť licenciu 480 eur, odpočíta si 480 – 300 = rozdiel 180 eur. Ide vlastne o peniaze, ktoré firma štátu zaplatila, vo forme licencie naviac, než vychádzalo z jej hospodárenia.

Čítajte aj:

Regulovaná a neregulovaná cena. Ako na zmenu dodávateľa energií?

Index daňovej spoľahlivosti. Aké odmeny získate?

Ako požiadať o odklad daňového priznania

V roku, v ktorom si tento kladný rozdiel chce firma započítať, musí dosiahnuť výsledok hospodárenia predurčujúci vyššiu daňovú povinnosť než hypotetická licencia. Zápočet si teda smie vykonať len ak jej vychádza daň z príjmov vyššia ako 480 eur. Ani tu však lišiactvo štátu neskončilo. Zákon sa na koniec licencií pripravil tak, aby nedovolil podnikateľom získať nadmerné platby späť v plnej výške.

Odpočet si totiž smiete urobiť len z rozdielu medzi daňou, ktorá vám vychádza a hypotetickou daňovou licenciou. V prípade, ktorý rozvádzam chcem odpočítať 180 eur. Ak mi vyšla daňová povinnosť v odpočtovom roku napríklad 600 eur, nezapočítam si odpočet ako 600 – 180. Najprv si vypočítam rozdiel dane, ktorá mi vyšla teda 600 a hypotetickej daňovej licencie, v tomto prípade hypoteticky 480 eur. 600 – 480 = 120.

Od týchto 120 si teda smiem odpočítať 180, avšak matematika nepustí a dovolí mi spraviť maximálny odpočet vo výške 120 eur. Zvyšných 60 eur si smiem odpočítať rovnakou schémou až v ďalšom roku. Daň si teda znížim iba na 600 – 120.

Štát tak dovoľuje licencie odpočítať len tým, ktorí platia viac ako keby licencie stále existovali. Nedovoľuje pritom ich odpočet v plnej miere, ale len čiastočne. Podľa mnohých poradcov by bolo spravodlivé, aby si podnikateľ v popísanej hypotetickej situácii odpísal licenciu jednoduchým vzorcom 600 – 180. Štát to však zjavne nechcel a okrem toho zase trocha domotal hlavy podnikateľom aj účtovníkom. Ak vám naviac vychádza daň nižšia ako vaša hypotetická daňová licencia, odpočet vám nedovolí, čo tieňovo predlžuje fiktívnu platnosť princípov zaniknutých licencií.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope