Index daňovej spoľahlivosti. Aké odmeny získate?

Podnikatelia sú podľa úpravy zákona o správe daní finančnou správou rozdelení podľa ich spoľahlivosti. Čo získajú poctiví a naopak ako štát trestá nespoľahlivé firmy?

Index daňovej spoľahlivosti pribudol do slovenskej legislatívy novelou zákona s platnosťou od roku 2018. Finančná správa už preto nazbierala dostatok dát, aby firmy podľa ich daňovej spoľahlivosti zaradila. Mnohé už vedia, do ktorej skupiny patria.

Index daňovej spoľahlivosti posudzuje subjekty registrované na daň z príjmu podľa plnenia ich povinností voči finančnej správe. Na základe tohto hodnotenia správca dane určí spoľahlivé daňové subjekty, ktorým poskytne osobitné daňové režimy. Tie predstavujú súbor výhod.

Finančná správa hodnotí konkrétne prejavy spoločnosti:

 1. dodržiavanie daňových a colných predpisov a plnenie zákonných povinností,
 2. prekladanie daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty, hlásení a kontrolných výkazov,
 3. predkladanie daňových priznaní k spotrebným daniam,
 4. platenie daní a colného dlhu včas a v plnej výške,
 5. výsledky daňovej kontroly,
 6. dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

 

Na základe vyššie uvedených kritérií finančná správa ohodnotí daňový subjekt. Finančná správa následne zasiela do elektronickej schránky subjektu oznámenie o osobitných daňových režimoch.

Dokument dostanú spoľahlivé daňové subjekty. V oznámení sú daňové subjekty upozornené na výhody, ktoré im vyplývajú zo získania titulu „spoľahlivého daňového subjektu“.

Aké benefity finančná správa za spoľahlivosť udelí?

 • vyhotovenie žiadosti o povolenie platenia (alebo odkladu) dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok,
 • vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní,
 • určenie termínu začatia daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH po dohode s daňovým subjektom,
 • určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve zasielanej daňovému subjektu v súvislosti s výkonom daňovej kontroly alebo miestneho zisťovania,
 • zníženie periodicity výkonu daňovej kontroly a uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou na spotrebných daniach.

 

Finančná správa plánuje zoznam benefitov rozšíriť. Nespoľahlivé subjekty okrem využívania výhod prichádzajú aj o zdržanlivosť správcu dane, ktorý u takéhoto subjektu vykoná sankčné a kontrolné kroky s väčšou pravdepodobnosťou.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope