Ako na zápis konečného užívateľa výhod?

Podľa novej zákonnej úpravy má povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod každá firma. Ako na to?

Konečného užívateľa výhod, teda zjednodušene povedané osobu, ktorá je konečným prijímateľom ziskov z firmy a tým, kto vplýva na jej rozhodnutia, pozná slovenská verejnosť hlavne vďaka kauzám. Nový zákon, ktorý zaviedli na základe európskych odporúčaní prinútil zapísať skutočných majiteľov firmy, ktoré čerpajú peniaze zo štátnych a európskych dotácií. Zrejme najznámejším prípadom je ten, kedy sa pre novú povinnosť musel k vlastníctvu Váhostavu priznať Juraj Široký.

Ďalšia fáza zákona však prináša povinnosti aj pre podniky, ktoré nežijú z verejných peňazí. Pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie do obchodného registra sa podľa zákona zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť, platí že údaje musia zapísať do konca roka 2019. Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri zároveň nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Čítajte aj:

Samoplatiteľom zase zdraželo zdravotné poistné. Po výške musia pátrať

Životná poistka. Morbídna investícia či rozumná voľba?

Daňové licencie si podnikateľ smie započítať. Štát však vymyslel kľučku

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné. Ide len o internú informáciu, ktorá smie slúžiť dohľadovým orgánom na zamedzenie podvodov, prania špinavých peňazí, či podporu terorizmu.

Ako sa zapísať ako konečný užívateľ výhod? Ako prvé je potrebné nájsť vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod sú dostupné na týchto stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx

Pre podpísanie formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom aplikáciou slovensko.sk je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný na stránke ministerstva spravodivosti. Funguje však taktiež podpísanie elektronickým podpisom na bezplatnej platforme zep.disig.sk. Po podise odošlete formulár cez službu portálu slovensko.sk na príslušný súd. Potom sa uistíte, že vám o podaní zápisu príde do schránky potvrdenie. Súd má priebežne mailom informovať o tom, či bolo tlačivo podané správne.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope