Na Dunaji plánujú postaviť LNG terminály. Vrámci európskeho projektu

V Komárne a Bratislave chystajú projekt výstavby LNG terminálov. Skvapalnený plyn má oživiť prepravu po Dunaji a obchod s komoditou

Na Slovensku vznikol plán postaviť dva nové termínaly na prečerpávanie a skladovanie skvapalneného zeméno plynu – takzvaného LNG. Terminály majú byť pripravené behom dvojročného obdobia.

„Projekt štartuje a viac budeme vedieť po ukončení procesu posudzovania,“ nechcel komentovať plány predložené na posudzovanie vplyvov životného prostredia majiteľ spoločnosti Ekojet, ktorá zastupuje predkladateľa plánu stavby Tomáš Šembera.

Podľa dostupných informácií však možno zistiť, že projekt vznikol v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Má zabezpečiť zavedenie primeraného počtu čerpacích staníc LNG vo vnútrozemských prístavoch na umožnenie premávky plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy používajúcich LNG v základnej sieti TEN-T (Trans-European Transport Network)  do 31. decembra 2030. 

„Navrhovaná činnosť je súčasťou projektu TEN-T (Trans-European Transport Network) pod záštitou Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA). Program TEN-T bol zriadený Európskou komisiou na podporu výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry v celej Európskej únii. Skvapalnený zemný plyn ako alternatívny zdroj paliva sa stal pre Európsku komisiu jedným z možností zníženia emisií skleníkových plynov z dopravy a ukončenie závislosti dopravy od ropy,“ uvádza sa v pojektovej dokumentácii EIA.  

LNG terminálny v Komárne a Bratislave sú súčasťou plánu rozvoja vodnej cesty „Vodná cesta Rýn/Mása-Mohan-Dunaj.  Do projektu je zapojených 33 firiem a organizácií z 12 členských štátov EÚ. 

Čítajte aj:

Poliaci bližšie k jadrovej elektrárni. Zúžili počet lokalít

Maďari v jadre koketujú s Iránom

Druhá dodávka LNG dorazila do poľského terminálu Świnoujście

--

„Projekt LNG Masterplan slúži na dosiahnutie cieľa, aby sa vnútrozemské prístavy na osi Rýn/Mása-Mohan-Dunaj stali kľúčovými distribučnými centrami pre LNG, prostredníctvom ktorých bude možné rozvíjať ďalšie odvetvia ako napríklad verejná osobná doprava, nákladná doprava a energetický priemysel. Jedná o pilotné projekty v oblasti LNG riečnych tankerov, riečnych lodí s pohonom LNG ako aj LCNG (liquefied-compressed natural gas) čerpacích staníc, „ uvádza dokument.

Terminály by teda nemali fungovať len ako čerpacie stanice, ale aj ako prekladiska LNG, ktorá by sa mohlo následne distribuovať aj do suchozemského obchodu.  „Terminál LNG je navrhnutý ako zariadenie zabezpečujúce vykladanie a skladovanie LNG a zároveň slúži ako viacúčelová servisná stanica pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy,“ potvrdzuje dokument EIA. Predpokladaná doba začatia výstavby je rok 2018, začiatok prevádzky sa očakáva v roku 2020.