Druhá dodávka LNG dorazila do poľského terminálu Świnoujście

Do novovybudovaného terminálu pre LNG v poľskom Świnoujście dorazila druhá loď s dodávkou kvapalného plynu

Loď Al Nuaman doviezla do Świnoujście, kde Poliaci vybudovali terminál pre námorné dodávky plynu, 210 tisíc metrov kubických skvapalneného zemného plynu, čo zodpovedá zhruba 130 miliónov metrov kubických plynu v prirodzenom stave.

Vykládka lode, ktorá do Poľska dorazila minulý týždeň trvala tri dni. Dodávateľom suroviny je Qatargas Operating Company Limited. Poľská ropná a plynárenská spoločnosť sprostredkováva dodávky na základe zmluvy s poľským LNG SA, ktorý je príjemcom suroviny. Plyn bude po spätnom splyňovaní zaslaný do vnútroštátnej prenosovej sústavy a potom pôjde smerom k spotrebiteľom.

Prvé dodávky skvapalneného zemného plynu dorazili do terminálu v decembri 2015. Vykladanie lodi trvalo osem dní.

Po prvej dodávke Poliaci testovali systém znovusplyňovania. Test dopadol úspešne a prvé dodávky plynu prešli kohútikmi spotrebiteľov už začiatkom januára. Terminál vo Świnoujście však naďalej prechádza rôznym testovaním funkčnosti a ešte nevyužíva celú kapacitu.

Až po všetkých testoch a štátnom povolení bude môcť obchodovať dodávky plynu aj pre ďalšie súkromné spoločnosti. Hlavným dôvodom spustenia terminálu z poľskej strany je diverzifikácia dodávok, teda zníženie závislosti na najväčšom dodávateľovi, ktorým je Rusko.

Čítajte aj: 

Príbeh uhľobaróna: Uhlie ako časovaná bomba

Slovnaft hlási útok. Chce sa stať českou jednotkou

O financovaní atómky v Jaslovských Bohuniciach stále nie je jasno

--

Nové dodávky plynu môžu pozitívne ovplyvniť výslednú nákupnú cenu plynu. "Vlani cena plynu na burze klesla o 29 percent a tento rok padá ďalej. Od začiatku januára klesla zhruba o 17 percent. V porovnaní s tým priemerné ceny na účte za plyn (v Českej republike) klesli pre domácnosti v januári o 0,5 percenta," hovorí pre biztweet analytik J & T Banky Bohumil Trampota.

LNG terminál v Świnoujście je postavený na znovuskvapalnenie päť miliárd metrov kubických plynu ročne. Kvôli terminálu bol vystavaný trojkilometrový vlnolam, nábrežie, kotviaci systém, ktorý umožňuje vykladanie metánu s kapacitou 120 tisíc metrov kubických. V prípade LNG má terminál kapacitu v prípade bežných lodí do 217 tisíc metrov kubických a v prípade lodí Q-flex do dvoch tankov kryogenného plynu.

 

 

Fotozdroj: CC/flickr