Blog

Rada prijala revidované pravidlá pre systém EÚ na kontrolu rybárstva

Rada s konečnou platnosťou schválila revíziu systému EÚ na kontrolu rybárstva, ktorou sa modernizuje spôsob kontroly rybolovu.

Rada prijala nariadenie o informačnej sieti poľnohospodárskej udržateľnosti

Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie o informačnej sieti poľnohospodárskej udržateľnosti.

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 8. 11. 2023

Na tohtotýždňovom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného: - uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi…

Spustili sme registráciu pre ďalšie základné školy, ktoré začnú učiť podľa nového

Rezort školstva spustil registráciu pre základné školy, ktoré chcú od nového školského roka učiť po novom.

Rada schválila závery o štatistike

Rada schválila závery o štatistike EÚ, v ktorých víta pokrok dosiahnutý pri zabezpečovaní porovnateľnej a spoľahlivej štatistiky v záujme…

Fond obnovy: Rada schválila aktualizované národné plány Dánska, Litvy, Rakúska a Švédska

Rada prijala vykonávacie rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú zmenené plány obnovy a odolnosti Dánska, Litvy, Rakúska a Švédska.

Jubilejný 20. ročník podujatia „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ sa začína

Zlepšiť vnímanie vedy a techniky u ľudí a spopularizovať vedecké výsledky s dôrazom na ich význam pre spoločnosť – to je cieľom podujatia…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 25. 10. 2023

Na včerajšom zasadnutí Rada pre mediálne okrem iného:

Námorná bezpečnosť: Rada schválila revidovanú stratégiu a akčný plán EÚ

Rada schválila revidovanú stratégiu a akčný plán EÚ pre oblasť námornej bezpečnosti zamerané na riešenie bezpečnostných výziev na mori.

Rada pre mediálne služby s partnermi z Mediálna gramotnosť

Témou aktuálneho ročníka Týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorý už od roku 2011 vyhlasuje UNESCO, je Mediálna a informačná…