Blog

Deti z Ukrajiny stále neovládajú slovenčinu, ukázala ďalšia inšpekcia

Štátna školská inšpekcia vo februári a apríli tohto roka opakovane vykonala inšpekciu zameranú na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny…

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 30. 8. 2023

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o vydaní autorizácií televízneho vysielania, jednému vysielateľovi na jeho…

V školských zariadeniach poradenstva a prevencie boli opätovne zistené nedostatky

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2022/2023 realizovala tematickú inšpekciu v centrách poradenstva a prevencie a v špecializovaných…

Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pôvodného obyvateľstva sveta (9. augusta 2023) sa Európska únia opäť hlási k svojmu dlhodobému záväzku,…

Bielorusko: vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie

Deviateho augusta tohto roku si pripomíname tretie výročie zmanipulovaných prezidentských volieb v Bielorusku. V tento deň pred tromi rokmi…

Vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ o situácii jezídskej komunity v Iraku

EÚ stojí pevne za jednotou, zvrchovanosťou a územnou celistvosťou Iraku pri plnom rešpektovaní jeho etnickej a náboženskej rozmanitosti.

EÚ zaradila na zoznam sedem osôb a päť subjektov

Rada rozhodla o uložení reštriktívnych opatrení voči siedmim ruským osobám a piatim subjektom zodpovedným za vedenie kampane digitálnej…

V Košiciach vznikne Národné olympijské centrum plaveckých športov

Vláda odklepla príspevok viac, ako 8,3 miliónov eur na výstavbu Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach.

Rada prijala smernicu o energetickej efektívnosti

Rada prijala nové pravidlá na zníženie konečnej spotreby energie na úrovni EÚ o 11,7 % v roku 2030. Členské štáty budú môcť pri dosahovaní…

Rada prijala nový právny predpis o väčšom počte nabíjacích a čerpacích staníc v celej Európe

Na základe dnešného prijatia nariadenia o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) sa v nasledujúcich rokoch v celej Európe zavedie…