Blog

Rada s konečnou platnosťou schválila upravené pravidlá EÚ v oblasti normalizácie

Ministri EÚ s konečnou platnosťou schválili zmenu nariadenia o európskej normalizácii.

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného

Rada dosiahla všeobecné smerovanie k podpore spoločného obstarávania

Rada sa dnes dohodla na všeobecnom smerovaní k návrhu nariadenia, ktorým sa posilňuje európsky obranný priemysel prostredníctvom aktu o…

Analytici IVP aÚHP pripravili návrh regionálneho odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov

Atraktivita učiteľskej profesie meraná konkurencieschopnosťou platov nie je vo všetkých regiónoch rovnaká.

Kosovo: Rada sa dohodla na mandáte na rokovania o bezvízovom cestovaní

Veľvyslanci členských štátov pri EÚ sa dohodli na mandáte Rady na rokovanie o nariadení o bezvízovom cestovaní pre držiteľov pasov vydaných…

Novým riaditeľom Rady pre mediálne služby je Martin Dorociak

Na včerajšom mimoriadnom zasadnutí Rady pre mediálne služby jej členovia jednohlasne zvolili za riaditeľa Rady pre mediálne služby Martina…

Digitálne financie: Rada prijala nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti

EÚ vzhľadom na čoraz väčšie riziká kybernetických útokov posilňuje IT bezpečnosť finančných subjektov, ako sú banky, poisťovne a investičné…

Rada pridáva porušenie reštriktívnych opatrení na zoznam trestných činov EÚ

Rada jednomyseľne prijala rozhodnutie pridať porušenie reštriktívnych opatrení na zoznam „trestných činov EÚ“ uvedený v Zmluve o fungovaní…

Rada s konečnou platnosťou schválila pravidlá na boj proti zahraničným subvenciám narúšajúcim hospod

Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie o zahraničných subvenciách.

Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD).