Spoločná kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu: Na vašej voľbe záleží

Rada pre mediálne služby sa ako člen Európskej skupiny regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)* aktívne podieľala na príprave spoločnej komunikačnej kampane k voľbám do Európskeho parlamentu.

Cieľom videokampane je zvýšiť povedomie o rizikách manipulácie s informáciami, podporiť kritické myslenie a poskytnúť praktické rady, ako rozpoznať dezinformácie a bojovať proti nim.

Kampaň vznikla v spolupráci s Európskou komisiou a od prelomu mája a júna prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Spoty v jednotlivých národných jazykoch sú šírené na sociálnych sieťach aj v klasickom vysielaní. „Teší nás, že vďaka ochote našich vysielateľov sa Slovensko pridalo k tým krajinám, v ktorých majú diváci možnosť vidieť tento spot nielen prostredníctvom online platforiem, čo bolo primárnym zámerom spoločnej iniciatívy, ale aj vo vysielaní najsledovanejších televízii,“ poďakovala slovenským vysielateľom za spoluprácu Marta Danielová, predsedníčka Rady pre mediálne služby.

Na Slovensku sa budú voľby do Európskeho parlamentu konať v sobotu 8. júna. Prehľad aktivít, ktoré Rada pre mediálne služby v rámci svojich zákonných kompetencií v súvislosti s voľbami realizuje, je priebežne aktualizovaný na webovej stránke regulátora.