Koncesionárske poplatky. Nechcene sa týkajú každého podnikateľa

Veľmi nepopulárnou poplatkovou povinnosťou slovenských podnikateľov je povinnosť uhrádzať poplatky za služby RTVS aj v prípade, že ich nevyužívajú.

Povinnosť určuje Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon upravuje platenie, vyberanie a vymáhanie úhrady za služby verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Platiteľom úhrady je· fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, alebo zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ.

Zamestnávateľ platí úhradu podľa počtu zamestnancov v pracovnom pomere (nie z dohôd o prácach vykonávaných v pracovnom pomere) nasledovne:

 • 4,64 eura, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
 • 18,58 eura, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
 • 79,66 eura, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
 • 199,16 eura, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
 • 464,71 eura, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.

Čítajte aj: 

Emisné povolenky. Zákon určuje pravidlá, obchodujú sa aj na burze

Technologická infraštruktúra sa musí rozvíjať. Na štátnej aj regionálnej úrovni

Verejná správa musí pracovať na bezpečnosti dát. Otváraním bude čeliť častejším útokom

Úhrada sa platí za mesiac, ale je možné ju zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok. Platba je možná prevodom alebo trvalého platobného príkazu alebo prostredníctvom SIPO.

Evidenciu úhrad vykonáva RTVS a pre kontrolu poplatkov môže vyžiadať aj doplňujúce údaje od Sociálnej poisťovne (pre kontrolu počtu zamestnancov) a Katastrálneho úradu (pre kontrolu fyzických osôb).

Príjmy RTVS z úhrady za služby verejnosti za rok 2018 sú vo výške 82 mil. eur. RTVS neuvádza, akú časť zaplatili zamestnávatelia. Podľa ekonomickej klasifikácie sa jedná o daňové príjmy. Ďalšie príjmy RTVS tvorili nedaňové príjmy (8,3 mil. eur), granty a transfery (36,4 mil. eur) a príjmové finančné operácie (20,2 mil. eur, kde ale väčšinu tvoril zostatok z predchádzajúcich rokov). (RTVS, 2019)

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope, text je súčasťou podkladov pre Republikovú úniu zamestnávateľov

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

 • 1 Kredit
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

 • 5 Kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

 • Získavate 10 kreditov
 • Prístup k exkluzívnemu obsahu
 • Objednávka služieb