Vláda má nový projekt pre bývanie Rómov

Splnomocnenec vlády spustil vlastný projekt bývania pre rómske komunity. Počíta s podporou vo výške 50 miliónov eur.

Po sociálnych bytoch ako pasívnej forme podpory štát prichádza s pokrokovejším projektom, ktorý má za cieľ vymaniť Rómov z chudoby motiváciou vlastným bývaním. Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity testuje takzvaný projekt prestupného bývania.

„Projekt sa nesústredí len na výstavbu, ale predovšetkým na klienta: ten prechádza rozsiahlym tréningom. Vytvorí sa viacstupňový motivačný systém, cez ktorý sa klient a rodina posúva iba postupne, pod intenzívnym dozorom terénneho pracovníka – asistenta bývania. V rámci tohto systému sa klient najprv ocitne v krízovom bývaní najnižšieho štandardu, kde terénny pracovník s jeho rodinou pracuje dennodenne. Potom, ak si rodina osvojila základné zručnosti v oblasti bývania, môže prejsť do tréningového bývania vyššieho štandardu. Až po mesiacoch spolupráce sa klient a rodina posúvajú do štandardného bývania, pri garancii lepších zručností a spolupráce. Chceme tak zabrániť vybývaniu nových bytov. ÚSVRK podporil vznik modelového projektu v obci Lenartov, a v súčasnosti sa obce môžu uchádzať o finančnú podporu prostredníctvom eurofondov na ministerstve vnútra,“ popisuje projekt pre Biztweet splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Svojpomocné domy fungujú

Dodáva, že momentálne prebieha hodnotenie druhého kola žiadostí, pričom sa ráta s celkovou finančnou podporou v objeme do 50 miliónov eur.

V rámci projektov prestupného bývania plnia významnú funkciu takzvaní asistenti bývania. Asistenti, ktorými sú hlavne ľudia z komunity, pracujú s jednotlivými domácnosťami na základe ich špecifických potrieb, nájomníkov poznajú, pomáhajú im osvojiť si potrebné návyky, učia ich finančnému hospodáreniu, starostlivosti o údržbu bytu a spoločných priestorov. V koordinácii s odborníkmi je ich úlohou motivácia, aby sa klienti od nižšieho štandardu nájomného bývania dopracovali až na ten najvyšší stupeň.

Jeden z dobre hodnotených projektov riešenia bývania sociálne vyčlenených skupín pochádza z neziskového sektora.

Čítajte aj:

Európska únia bude riešiť kupované diplomy

Epobočku VšZP využíva 400 tisíc ľudí. Úspory však neprináša

Tender na nájomníka bratislavského letiska do konca roka 2019

Takzvané svojpomocné bývanie prináša motiváciu vymaniť sa vlastnými silami z chudoby. Klient si najprv musí nasporiť peniaze, ako prejav vôle spolupracovať. Potom získa prístup k mikropôžičke, z čoho sa financuje vybudovanie malého, vopred naplánovaného rodinného domu, ktorý stavia sám pod dozorom majstra. Projekt má vyššie ambície, ale okrem financií naráža napríklad na neochotu obcí, bez ktorých súhlasu budovanie domov nefunguje.

Úrad splnomocnenca vlády je partnerom niekoľkých neziskoviek, ktoré projekt zaštiťujú. Pomáha im získavať financie z eurofondov. „Ich prácu podporujeme aj finančne cez našu grantovú schému. Ale treba povedať, že zatiaľ väčšinu investícií do tohto segmentu vynakladali mimovládne organizácie. V nasledujúcich rokoch sa plánuje vytvorenie finančnej schémy pre širšiu podporu svojpomocných projektov z eurofondov, v súčasnosti sa čaká na výber takzvaného sprostredkovateľa pôžičiek zo strany Slovenského investičného holdingu, ktorý má v správe zdroje na tento účel,“ uvádza Ábel Ravasz.

Rozdávanie nepomáha

Aktuálne je v projekte budovaných zhruba 40 svojpomocných domov. „V roku 2017 sa podarilo dosiahnuť legislatívnu zmenu, ktorá po dekádach konečne umožňuje obciam dať si do poriadku vlastnícke pomery pozemkov pod osadami. Bez tohto kroku je totiž nemožná akákoľvek ďalšia investícia do oblasti bývania. Pre 150 obcí má úrad aj podporný projekt, kde ponúkame geodetické, právne a mediačné služby v prospech úspešného dovŕšenia pozemkových úprav. S druhou fázou tohto projektu pokračujeme aj po roku 2019,“ hovorí Ravasz.

Sprievodné projekty úradu splnomocnenca vlády potom obciam umožňujú vytvoriť základnú infraštruktúru v prospech bývania. Ďalším je projekt rómskych domovníkov, ktorí dozerajú na správu domov a starajú sa o bytovky a ich okolie. V súčasnosti fungujú v niekoľkých obciach a mestách na Slovensku – najdlhšie v meste Veľký Krtíš. Okrem iného sa vďaka nemu darí zamestnávať ľudí priamo z komunity.

Oblasť bývania je podľa Ábel Ravasza kľúčová pre úspech integrácie marginalizovaných komunít na Slovensku. „Je možné konštatovať, že tradičný model sociálneho bývania v krajine – čo sa dostalo do povedomia ako "rozdávanie domov zadarmo“ – je často v takýchto komunitách nefunkčný, a spôsobuje spoločenské napätie. Tiež treba konštatovať, že v minulosti nezostávalo mnohým mladým rómskym rodinám nič iné, ako zostať bývať s rodičmi v osade,“ dodal splnomocnenec.

 

Tomáš Lemešani

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope