Formulár E106: plné poistenie v zahraničí

Keď pracujete v zahraničí, alebo tam podnikáte, smiete využívať plnú slovenskú zdravotnú starostlivosť. Slúži k tomu formulár E106.

O ňom vám žiaľ samotné poisťovne nepovedia veľa. Musíte sa k nemu dopátrať sami a poisťovne vás budú chcieť od jeho využitia odradiť. Zrejme ide o fakt, že sa chcú vyhnúť preplácaniu plnej starostlivosti poistencovi žijúcemu v zahraničí. Buď ho tlačia do pripoistenia, alebo pasívne odrádzajú k prehláseniu do zahraničnej poisťovne.

Formulár E 106 SK (PD S1; SED S072 a S073) sa vydáva zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činným osobám pracujúcim, alebo podnikajúcim v Slovenskej republike, avšak bývajúcim v inom členskom štáte.

Pracovník, ktorý má bydlisko v inom členskom štáte, má spolu s nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu v štáte bydliska i v štáte poistenia - výkonu práce.

Čítajte aj:

Európsky zdravotný preukaz. Na čo stačí?

Zarábam v cudzine. Čo s poistením?

Cezhraniční pracovníci a poistné rodinných príslušníkov

V prípade záujmu musí poistenec žiadať o formulár E 106 slovenskú poisťovňu. Potrebuje k tomu identifikačný doklad, preukaz poistenca, pracovnú zmluvu, alebo živnostenský list a doklad o bydlisku v inom členskom štate.

Zvolená zahraničná zdravotná poisťovňa následne formulár potvrdí a vydá zdravotný preukaz. Celé to však vyžaduje istú mieru trpezlivosti a nadhľadu pri komunikácii s neochotnými slovenskými pracovníkmi poisťovní.