Európsky zdravotný preukaz. Na čo stačí?

Európsky zdravotný preukaz podľa slovenských "poisťovákov" postačuje na všetko, čo v zahraničí, podľa všetkého, potrebujete. Pravda je žiaľ nejasná.

Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku. Použiť ho je možné aj načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Srbsku a Macedónsku. EPZP je určený pre dočasné pobyty (napr. dovolenka, štúdium a iné).

        Potrebná zdravotná starostlivosť (ZS).

 • Berie do úvahy povahu ZS a očakávanú dĺžku pobytu v inom ČŠ EÚ

 • Jedná sa o ZS, ktorú si vyžaduje aktuálny zdravotný stav osoby, a ktorá sa poskytne v štáte pobytu, aby osoba nemusela prerušiť kvôli potrebnej ZS svoj pobyt v danom ČŠ EÚ skôr, ako pôvodne zmýšľala.  

 • Potrebná ZS je taká, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebná, vrátane očkovania, operačného zákroku, tehotenských prehliadok, pôrodu a popôrodnej starostlivosti, zdravotná starostlivosť v prípade chronického ochorenia.

 • Nie je to taká ZS, za ktorou by osoba do iného ČŠ EÚ  cielene vycestovala alebo ZS, ktorú by aktuálny zdravotný stav osoby nevyžadoval.

 • Tento rozsah ZS je poskytovaný pri všetkých dočasných pobytoch na území iného členského štátu.

 • Rozsah potrebnej ZS určí ošetrujúci lekár v danom ČŠ.

Takže z uvedeného vyplýva, že o tom, či ide o potrebnú zdravotnú starostlivosť rozhoduje ošetrujúci lekár.

       Čítajte aj:

Zarábam v cudzine. Čo s poistením?

Cezhraniční pracovníci a poistné rodinných príslušníkov

Podnikáte v zahraničí? Neplaťte dvojité zdravotné   

       Výhody

pre držiteľov EPZP oproti nárokom na základe komerčnej poistky:

 • nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou

 • nárok nie je obmedzený na choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom ČŠ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napr. dialýza, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu môže byť pri tom nápomocná.

 • poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ sú povinní nárok na základe EPZP uznávať

 • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy, brigádnikov bez poistenia v inom ČŠ a pod.)

 • v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne

  Nevýhody

nároku na základe EPZP oproti nároku z komerčnej poistky

 • nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca

 • nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz do SR a repatriáciu

 • nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia

Z uvedeného vyplýva, že najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.