Biznis poistenie. Niekedy je opatrnosť na mieste

Poisťovne hľadia na biznis klientelu ako na dojné kravy. Niekedy však nestrašia zbytočne. Pri podnikaní poistenie premyslite.

Najväčším rizikom je zatvárať pred rizikom oči. Podnikanie už nemusí byť nákladovým strašiakom ani pre malé firmy. Ročná cena za poistenie biznisu vyjde s prehľadom na 300 – 700 eur. Už pri spodnej hranici pritom zaobstaráte živelné poistenie majetku, vrátane poistenia pre prípad prerušenia prevádzky, poistenie odcudzenia, poistenie zodpovednosti za škodu, alebo poistenie škody spôsobenej výrobkovou zodpovednosťou.

To, čo potrebujete poistiť si samozrejme musíte určiť sami. Pri hnuteľnom a nehnuteľnom majetku by však v základnom poistení nemalo chýbať poistenie proti živelným pohromám. To pokryje všetky riziká strát spôsobených tým, že vám napríklad búrka vykúri techniku v kancelárii, spadne strom na dodávku, alebo zosuv pôdy poškodí sklad. Veľmi časté sú tiež škody spôsobené ťarchou snehu a zásahom blesku.

Ďalším z poistení, ktoré stojí za to zvážiť je poistenie pre prípad krádeže alebo lúpeže. Toto poistenie sa dojednáva pre zariadenia, inventár, zásoby, stroje, ale poistiť možno tiež peniaze v hotovosti.

Podceňovanou ale pre podnikateľov veľmi vhodnou poistkou je poistenie prerušenia prevádzky. To kryje finančné straty, ktoré môžu vzniknúť pri prerušení prevádzky v dôsledku živelnej udalosti. Poisťovňa potom po túto dobu nahrádza stále náklady, ktoré je nutné vynakladať a ušlý zisk. U mnohých firiem to znamená viac ako poistenie samotného majetku. Najmä pre firmy zaťažené čerpaním úveru môže byť výpadok prevádzky fatálny. Pokiaľ na to firmy nemyslia, veľmi často im absencia poistenia v kombinácií s nešťastnou udalosťou zlomí väz.

Klasikou je poistenie majetku. To sa dojednáva na novú hodnotu, teda, že v prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne plnenie vo výške nákladov na znovu obstaranie poškodených alebo zničených vecí.

Pre cenu vašej poistky sú podstatné výšky poistnej sumy a rizikovosť činnosti. Rizikovosť sa vypočíta z hľadiska početnosti výskytu živelných udalostí a tiež požadovanej výšky spoluúčasti. V prípade poistenia krádeže ovplyvňuje výšku poistky zabezpečenie miesta prevádzky, ale aj štatistiky kriminality, alebo hodnota majetku, ktorý by mohli lupiči chcieť ukradnúť.

Čítajte aj:

Offshore: Ako dostať firmu do daňového raja?

SEO optimalizácia. Čo sa skrýva za tajomnou skratkou?

Podnikanie funguje. Dajte bacha na legislatívu

Je dobré premyslieť aj to aké rezervy vaša spoločnosť má. Pokiaľ máte dostatočné zdroje, je zbytočné súhlasiť s príliš vysokou poistkou. Čím vyššiu spoluúčasť zvolíte, tým výhodnejšie podmienky poistného dostanete.

Pomerne otravná sa vám môže zdať povinnosť, ktorá súvisí s povinnosťou hlásenia majetku poisťovni. Pokiaľ do kancelárie nakúpite techniku, alebo akokoľvek inak zvýšite hodnotu majetku, musíte to poisťovni nahlásiť.

Užitočné a lacné je pripoistenie pokladníc a osobných počítačov. K poisteniu pre prípad výpadku prevádzky možno priobjednať aj poistenie škôd so spätným účinkom. Táto poistka vám nahradí eventuálne škody po poistnej udalosti subdodávateľa.

Ak začínate podnikať, nemali by ste s poistkou váhať kvôli tomu, že ju dokážete dojednať naozaj lacno. Na druhej strane, keď vlastníte zavedený podnik, bola by škoda vystavovať to, čo ste dlho a ťažko budoval zbytočnému riziku. Je dobré poistiť si aspoň to, bez čoho sa nezaobídete.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb