Blog

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYKONÁVA KONTROLNÚ NÁVŠTEVU ÚTVARU POLICAJNÉHO ZAISTENIA PRE CUDZINCOV

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, spolu s právničkami a právnikom z Kancelárie verejného ochrancu práv, začali v pondelok, 23.…

Rada prijala právne predpisy, ktoré zvyšujú bezpečnosť uzavierania zmlúv o finančných službách

Rada prijala smernicu o zmluvách o finančných službách uzavretých na diaľku. Ide o posledný krok v rámci rozhodovacieho procesu.

Po zameraní sa na zvyšovanie kapacít materských škôl v najurgentnejších okresoch môžu žiadať podporu

Rezort školstva uskutočnil plánovanú aktualizáciu vyhlásenej výzvy na zvýšenie kapacít materských škôl.

Financie pomôžu rozvoju inkluzívneho vzdelávania

Podporiť pripravenosť detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a generačnej chudoby na vstup do formálneho predprimárneho…

Burundi: Rada obnovila reštriktívne opatrenia

Rada obnovila svoje reštriktívne opatrenia vzhľadom na situáciu v Burundi na ďalší rok, a to do 31. októbra 2024.

ISIL (Dá’iš) a al-Káida: EÚ predĺžila reštriktívne opatrenia o ďalší rok

Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa predlžuje platnosť súčasných reštriktívnych opatrení proti ISIL/Dá’iš a al-Káide a voči fyzickým a…

Rezort školstva zverejnil Index dostupnosti materských škôl

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoril Index dostupnosti materských škôl pre rok…

Rada schválila závery pred konferenciou COP 28

Rada schválila závery o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy pred zasadnutím Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene…

Antigua a Barbuda, Belize a Seychely pridané do zoznamu nespolupracujúcich

Rada rozhodla o doplnení Antiguy a Barbudy, Belize a Seychel do zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely

VOLIČI A KANDIDÁTI MENŠÍCH VOLEBNÝCH OBVODOV V POLTÁRI BOLI ZVÝHODNENÍ

MESTO PORUŠILO ROVNOSŤ VOLEBNÉHO PRÁVA. VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV VYKONÁ KOMPLEXNÝ PRIESKUM NA SLOVENSKU.