Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 19. 6. 2024

Na včerajšom zasadnutí Rada okrem iného: vo výberovom konaní pridelila frekvencie na rozhlasové vysielanie;

  • začala správne konanie voči spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním komentárov na obsahovej službe Facebook týkajúcich sa národnostných menšín a chránených skupín obyvateľstva, ktoré mohli naplniť definíciu nelegálneho obsahu;

  • začala správne konanie voči spoločnosti Google Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním komentárov šírených v rámci obsahovej služby YouTube, týkajúcich sa národnostných menšín a chránených skupín obyvateľstva, ktoré mohli naplniť definíciu nelegálneho obsahu;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby TA3 (C.E.N. s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 4. 4. 2024 odvysielal program Téma špeciál s hosťami R. Ficom a M. Zemanom, v ktorom mohlo dôjsť k vysielaniu politickej propagácie;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby FUN RADIO (RADIO, a.s.) v súvislosti s tým, že dňa 19. 3. 2024 odvysielal v rámci programu Sajfa šou rubriku SAJFA VS. KANDIDÁT 2024 s hosťom I. Matovičom, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Považie (MEDIA COMPANY s. r. o.) v súvislosti s tým, že dňa 29. 3. 2024 odvysielal v relácii Noviny príspevok venujúci sa prvému kolu prezidentských volieb, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti programu aktuálnej publicistiky;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby RTVS 24 (RTVS) v súvislosti s odvysielaním príspevku SR porušuje práva transrodových ľudí v relácii Aktuálne :24 zo dňa 18. 3. 2024, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov a programov aktuálnej publicistiky;

  • začala správne konanie voči fyzickej osobe Zuzane Vačkovej v súvislosti s tým, že v rámci platformy na zdieľanie videí Instagram prevádzkuje službu s názvom Zuzana Vačková, ktorá môže napĺňať definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) bez oznámenia jej poskytovania Rade a v súvislosti s tým, že na tejto službe poskytuje video propagujúce liek Detralex, ktoré mohlo naplniť definíciu mediálnej komerčnej komunikácie, pričom obsahuje odporúčanie známej osoby, ktorá svojou popularitou môže podnietiť spotrebu tohto lieku;

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby JOJ PLUS (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 27. 10. 2023 odvysielal program Merkúr s českým dabingom, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku;

  • začala správne konania voči vysielateľovi programovej služby Jednotka (RTVS) v súvislosti s vysielaním programov Duel šampiónov a Sissi – Osudové roky cisárovnej dňa 31. 3. 2024, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe

 

nedodržaním kvalitatívnych požiadaviek kladených na titulky pre osoby so sluchovým postihnutím a zároveň uznala za neopodstatnené podnety namietajúce, že uvedené programy vôbec nesprevádzali titulky pre osoby so sluchovým postihnutím;

  • uložila sankcie – upozornenie na porušenie zákona v súvislosti s povinnosťami viesť resp. doručiť regulátorovi štatistiku o odvysielanom programe resp. dodržať zákonom stanovené podiely (nových) slovenských hudobných diel, európskych diel nezávislých producentov a programov s multimodálnym prístupom (body 25 až 47);