Kultúrne organizácie sa obracajú na prezidentku so žiadosťou o vetovanie novely zákona o FPU

Platforma Otvorená Kultúra!, občianske združenie Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a ďalších deväť strešných organizácií zastupujúcich kultúrnych aktérov a aktérky z oblastí divadla, literatúry, knižnej ilustrácie, galérií, herného priemyslu, tanca, umeleckého prekladu a ďalších, sa v utorok, 28.

Znenie novely zákona o FPU, ktorú do parlamentu predložil poslanec Roman Michelko, verejne kritizovali mnohí odborníci a odborníčky z oblasti kultúry, široká kultúrna obec i vedenie samotného Fondu. Keďže predkladatelia novely zákona vecnú a odbornú diskusiu s kultúrnou a odbornou obcou odmietli, platforma Otvorená Kultúra! zorganizovala v deň prerokovávania zákona v národnej rade protest priamo pred parlamentom. Novela zákona bola schválená všetkými koaličnými poslancami v počte hlasov 79.

Kultúrna obec považuje prijatie novely zákona o FPU za ohrozenie fungovania slobodnej a odborne spravovanej kultúry na Slovensku, preto sa obracia na prezidentku SR so žiadosťou, aby predmetnú novelu vetovala. Ako najdôležitejšie dôvody uvádza:

  • Kultúrna obec aj odborná verejnosť boli účelovo vylúčené z diskusie o tomto návrhu zákona. Pozmeňovací a doplňujúci návrh poslanca Michelka obišiel štandardný legislatívny proces pri zmenách zákona v tomto rozsahu.
  • Pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom sa neprimerane posilní kompetencia Rady fondu a rozhodnutia odborných komisií nadobudnú iba odporúčací charakter. Ministerstvo kultúry SR tak prostredníctvom Rady získa monopol na rozhodovanie o prideľovaní prostriedkov. Namiesto odborníkov a odborníčok budú o podpore tisícok projektov rozhodovať politickí nominanti.
  • Novela zákona nerieši dlhodobé problémy Fondu na podporu umenia, medzi ktoré patrí trvalý nedostatok financií Fondu na podporenie všetkých kvalitných projektov žiadateľov a žiadateliek, personálne poddimenzovanie a rovnomerná distribúcia verejných zdrojov na umelecké projekty naprieč Slovenskom.

Nižšie uvádzame plné znenie žiadosti vo forme otvoreného listu.

 

Tím platformy Otvorená Kultúra!

Anténa – sieť nezávislej kultúry