KEDY, AK NIE TERAZ? Kultúrna obec sa búri a organizuje finálny protest proti ovládnutiu FPU

V utorok, 14. mája 2024, začne parlamentné rokovanie o novele zákona z dielne SNS, ktorá zasiahne do nezávislosti FPU a nekoncepčnými zmenami ohrozí jeho fungovanie.

Platforma Otvorená Kultúra! spoločne s Anténou - sieťou pre nezávislú kultúru v priebehu rokovania mobilizuje kultúrnu obec k finálnemu protestu proti ovládnutiu nezávislého umeleckého fondu.

Protest začne v utorok 14. mája 2024 o 8.30 ráno pred NR SR v Bratislave.

Nakoľko zákon v prípade schválenia zasiahne všetky oblasti umenia a kreatívneho priemyslu, platforma Otvorená Kultúra! vyzýva všetkých – jednotlivcov a jednotlivkyne z kultúry, tanečné a divadelné súbory, folkloristov, hudobnú komunitu, umelecké skupiny, kultúrne centrá zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj širšiu verejnosť, ktorej záleží na slobode slova a umenia, aby sa pridali k protestu a posilnili spoločný hlas osobnou účasťou a vlastnými umeleckými či performatívnymi vstupmi.

Pozmeňovací návrh zákona kritizujú odborníci aj FPU

“Zákon o FPU vecne pripomienkovala rada aj riaditeľ FPU, členovia a členky odborných komisií, 299 kultúrnych organizácií vratane 15 strešných organizácii, parlamentná opozícia a dokonca i koaličná strana Hlas,” argumentuje platforma. “Predkladateľ napriek tomu nepočúva naše argumenty, nevedie s nami diskusiu, neakceptuje naše návrhy. Ale my nebudeme ticho!”

Poslanecký pozmeňovací návrh zákona zásadne obmedzí nezávislosť inštitúcie, spôsobí rozsiahle administratívne problémy, zastavenie vyplácania dotácií a taktiež paralýzu aktuálne prebiehajúcich rozhodovacích procesov.

Aj v druhom pozmeňovacom návrhu zákona majú komisie slúžiť iba ako poradný hlas 13-člennej rade.Členky a členovia súčasných odborných komisií musia v priebehu jedného roka preštudovať a posúdiť približne 50.000 strán textu predložených projektov. Pokiaľ rozhodovacia kompetencia pripadne 13 členom a členkám rady, kvalitu projektov nebude možné posúdiť ani odborne, ani poctivo, ani transparentne. Existuje oprávnená obava, že rada bude rozhodovať účelovo a na politickú objednávku.

176 členov a členiek odborných komisií, čo sú takmer dve tretiny celkového počtu ľudí zapojených v komisiách, podpísalo Vyjadrenie o odstúpení, ak bude pozmeňovací zákon schválený. Tento rozsiahly odliv členov a členiek komisií zastaví rozhodovanie o pridelení dotácií na dlhšie obdobie a zásadne skomplikuje plánovanie výstupov pre roky 2024 a 2025 všetkým žiadateľom a žiadateľkám. Nové aj zostávajúce členstvo komisií pritom bude pracovať s vedomím, že ich odborné rozhodnutia môžu byť spochybnené radou bez jasných a transparentných pravidiel. 

Finálny protest

Protest pred Národnou radou bude obsahovať performatívny výstup aj spontánne umelecké a happeningové vstupy. Heslo KEDY, AK NIE TERAZ? naznačuje, že ide o poslednú šancu zastaviť škodlivý pozmeňovací návrh. 

https://www.facebook.com/events/825579562952804/

Otvorená Kultúra!, ktorá predstavuje zdola-organizovanú, nestranícku celoslovenskú platformu, zdôrazňuje zastúpenie regiónov na proteste pred Národnou radou a ponúka im pomoc s organizovaním výjazdov na protest.

“Po tejto príležitosti už ďalšia opravná nebude,” zdôrazňuje organizátorstvo protestu. “Ide o všetko a máme poslednú šancu.”

Na proteste organizátorstvo víta výrazné farebné prvky, reflexné vesty, kroje, hudobné nástroje, transparenty, zvonce, vizuálne symboly umenia či rekvizity podľa vlastného uváženia a nápadov.