Rada predĺžila platnosť zoznamu teroristov, ktorý zostavila EÚ, na ďalších šesť mesiacov

Rada dnes bezo zmien obnovila takzvaný zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ, v ktorom sa uvádzajú osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia na účely boja proti terorizmu.

Finančné prostriedky a iné finančné aktíva 13 osôb a 21 skupín a subjektov uvedených na tomto zozname podliehajú v EÚ zmrazeniu. Hospodárske subjekty z EÚ im navyše nesmú sprístupňovať finančné prostriedky a hospodárske zdroje.

Rada prvýkrát vypracovala takýto zoznam v rámci vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373/2001, ktorá nasledovala po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Zoznam pravidelne preskúmava aspoň raz za šesť mesiacov na základe informácií o nových skutočnostiach a vývoji v súvislosti s jednotlivými označeniami.

Tento sankčný režim je oddelený od režimu EÚ, ktorým sa vykonávajú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1267 (1999), č. 1989 (2011) a č. 2253 (2015) a ktorý sa zameriava na al-Káidu a ISIL/Dá’iš. EÚ môže samostatne uplatňovať sankcie voči ISIL/Dá’iš a al-Káide a voči osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spojené alebo ich podporujú.