Envirorezort zakročil. Fortischem má znížiť objem odpadových vôd

Vodoprávne konanie so spoločnosťou Fortischem prinieslo jedno z riešení znečistenia rieky Nitra.

Firma bude mať dovolené vypúišťať do rieky menej odpadových vôd ako v minulosti. Celkovo bude smieť vypúšťať zhruba o štvrtinu menší objem než doposiaľ.

Na Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie v Prievidzi sa viedlo vodoprávne konanie s Fortischemom, na ktorý padlo podozrenie, že stojí za alrmujúcim znečistením rieky Nitra.

„Okresný úrad vydal rozhodnutie, ktorým povolil vypúšťanie odpadových vôd z podnikovej kanalizácie do vodného toku Nitra. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18.01.2018. Časová platnosť povolenia je do 31.12.2021,“ uvádza pre Biztweet ministerstvo životného prostredia.

Čítajte aj:

Vláda rozhodla o podpore pre bionaftu. Prínosy sú otázne

Štát spustí sanáciu Babišovho odpadu vo Vrakuni. Bude to stáť 30 miliónov

Nové povolenie úradu povoľuje firme ovládanej finančníkom Mariom Hoffmannom vypúšťať do rieky priemerný prietok 110 litrov za sekundu a celkové množstvo 3 468 960  litrov odpadovej vody za rok.

Povolené vypúšťanie odpadových vôd zo spoločnosti Fortischem:
2013 - Priemerný prietok 140 l za sekundu, celkové množstvo 4 415 040 m3 za rok
2017 - Priemerný prietok 110 l za sekundu, celkové množstvo 3 468 960 m3 za rok.

Rieka Nitra patrí k najznečitenejším v Európe a niektoré jej rybie druhy dokonca pre kontamináciu ohrozujú ľudské zdravie. Hoci podozrenie z nadmerného znečisťovania smeruje k viacerým vinníkom, zistenia organizácie Greenpeace hovoria hlavne o znečistení, ktoré do rieky vypúšťa spoločnosť Fortischem.

Vzorky odhalili široké spektrum prchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope