Váhostav sľubuje vyplatiť celý dlh. Nad rámec zákona sa mu však ísť nechce

Podľa logiky Váhostavu dostanú veritelia vyplatených sto percent pohľadávok. Na splátky však nesmeruje celý zisk

Ako už dávnejšie avízoval, Váhostav vyplatí veriteľom do konca júna, teda v jeho poslednom týždni, prvú splátku dlhu vo výške 4,9 miliónu eur. „Z toho nezabezpečení nepodmienení nepodriadení veritelia - firmy a živnostníci - dostanú prvú ročnú splátku vo výške 3,5 miliónu eur. Ďalších 600 tisíc eur bude uschovaných do notárskej úschovy pre vyplatenie veriteľov, ktorých pohľadávka je sporná a momentálne jej oprávnenosť rieši súd. Bankám pôjde splátka vo výške 800 tisíc eur,“ rozmieňa na drobné splátku dlhu hovorca Váhostavu Tomáš Halán.

Zatiaľ čo živnostníci a firmy dostanú od zadĺženého stavebného giganta Juraja Širokého peniaze raz ročne, banky dostávajú splátky každý štvrťrok.

Váhostav zaznamenal vlani zisk vo výške 7,5 milióna eur. Naskytá sa teda otázka, prečo nie je splátka veriteľom vyššia. „Zvyšok nerozdeleného zisku ponechá ako rezervu pre vyplatenie ďalších splátok v nasledujúcich rokoch,“ tvrdí Tomáš Halán.

Zatiaľ čo živnostníci a firmy dostanú od zadĺženého stavebného giganta Juraja Širokého peniaze raz ročne, banky dostávajú splátky každý štvrťrok

Podľa hovorcu nebude tento rok tak pozitívny ako minulý. Firma preto očakáva horšie výsledky. "Vzhľadom na vývoj na slovenskom stavebnom trhu v roku 2016 sa dá očakávať pokles výkonov všetkých veľkých stavebných spoločností. Dôvodom je stále meškajúci začiatok výstavby veľkých dopravných projektov, ktorých objem je pre stavebný trh rozhodujúci. Ide o tri diaľničné projekty, či o najväčšiu železničnú zákazku na Slovensku," vysvetľuje Halán.

Avšak aj v prípade rekordných výsledkov, nechce firma sľubovať viac, ako má nariadené súdom. "Podľa schváleného reštrukturalizačného plánu uhradí Váhostav počas piatich rokov 18,75 % z hodnoty uznanej pohľadávky. Po skončení päťročného obdobia uplatňovania tohto plánu majú veritelia nárok na vyplatenie svojej pohľadávky do výšky 50 %. Na zvyšných 50 % majú podľa platnej legislatívy nárok na iné majetkové práva v spoločnosti. To znamená, že veritelia dostanú v konečnom dôsledku vyplatenú plnú hodnotu svojej pohľadávky," hovorí o pohľade Váhostavu na dlh Halán.

Čítajte aj:

Váhostav predal lukratívny projekt. Jarabiny prevzal bývalý privatizér

Firma sa robieha, veritelia ďalej dúfajú. Reštrukturalizácia Váhostavu

Juraj Široký – akcionár SMERU a stavebnícky „kmotor“

--

Ako dodáva, firma zvláda reštrukturalizačný plán podľa plánu. "Ozdravenie spoločnosti bolo rozdelené do dvoch fáz. Prvá sa týkala eliminácie priamych finančných strát , ktoré pramenili zo zle nadstaveného kontrolného systému v spoločnosti. Tie sa podarilo ukončiť počas minulého roku štandardnými opatreniami, ktoré sa bežne aplikujú v úspešných spoločnostiach obdobného typu. Druhá fáza sa týka optimalizácie výkonov spoločnosti. Ide najmä o zvýšenie produktivity práce, zníženia fixných a režijných nákladov a zdokonaľovanie technologických postupov pri realizácii jednotlivých zákaziek za účelom zníženia nákladov," uzavrel Tomáš Halán.

 

 

red