Miliarda pre Slovensko. Brusel chce financovať diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami

Finančná podpora pre Slovensko sa v minulom roku dostala za rekordnú hranicu jednej miliardy eur

Finančná podpora pre Slovensko sa v minulom roku dostala za rekordnú hranicu jednej miliardy eur,“ uviedol viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) László Baranyay.

Táto suma predstavuje nárast podpísaných úverov o 87 percent oproti roku 2014. Baranyay hovorí o najlepšom výsledku za posledných päť rokov.

Jednou z hlavných priorít EIB je podpora malých európskych podnikov a zmierňovanie vplyvu hospodárskej krízy. Napĺňanie tohto cieľu uskutočňuje zjednodušením prístupu podnikov k strednodobým a dlhodobým finančným zdrojom s výhodnejšími podmienkami.

Práve pre malé a stredne veľké projekty (MSP) v rokoch 2011 až 2015 šlo 35 percent zo všetkých poskytnutých úverov. Za nimi bol najviac financovaný sektor vodohospodárstva, odpadových vôd, tuhého odpadu a rozvoja miest. Ďalšie pôžičky boli zamerané na dopravu a telekomunikácie, energetiku, priemysel, služby a poľnohospodárstvo. Nárok na zvýhodnené úvery majú všetky projekty, ktoré prispievajú k hospodárskemu pokroku vo vybranej oblasti.

Pôžička vo výške 600 miliónov eur patrí medzi najvýznamnejšie úverové operácie v roku 2015, ktoré Slovensku poskytla. Je zameraná na oblasť výskumu a vývoja, rozvoja informačnej spoločnosti, ľudských zdrojov, životného prostredia a verejnej správy. Druhá významná pôžička vo výške 350 miliónov eur sa týka podpory dopravnej infraštruktúry.

„Tieto investície majú veľký vplyv na slovenskú ekonomiku. Radi by sme financovali aj diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami, no všetko záleží od slovenskej vlády,“ povedal viceprezident EIB.

Prudký nárast financovania v minulom roku vysvetľuje Baranyay otvorením kancelárie EIB na Slovensku. Tá má posilniť zastúpenie v krajine, byť bližšie k cieľovému trhu a zlepšiť dodávacie možnosti, čo môže zvýšiť počet obchodov. Kancelária má okrem financovania poskytovať aj podporu pri vytváraní projektov. Takáto kancelária funguje aj v Českej republike. Ďalšia by mala byť otvorená v priebehu roka v Budapešti.

Čítajte aj:

Slovensko má stopnuté eurofondy. Audit Bruselu ukázal chyby

Potraviny v koši. Reťazce narážajú pri daroch pre charitu na limity

Futbalový klub aj dobrí anjeli v eurolige. Košice rozdajú peniaze na šport

--

Európska investičná banka plánuje v roku 2016 pokračovať v podpore hospodárskeho rastu a zamestnanosti na Slovensku. Zameriavať sa bude najmä na podporu projektov spolufinancovaných s fondmi Európskej únie cez vyplácanie podpísaných pôžičiek a financovanie projektov podporovaných Európskym fondom strategických investícií. V tomto období predpokladá uzavretie úverov vo výške 900 miliónov až jednej miliardy eur.

V rámci celej Európy vynaložila táto finančná inštitúcia najväčší objem peňazí vo výške 29,2 miliardy eur pre MSP a stredne kapitalizované podniky. Na ochranu životného prostredia poskytla úvery vo výške 19,6 miliárd eur. Takmer 19 miliárd eur pridelila infraštruktúre v doprave a energetike, ako aj inováciám a zručnostiam. Posledná položka sa týkala i vzdelávania spolu s rozvojom digitálnej infraštruktúry. Tieto oblasti považuje za kľúčové pre ekonomický rast Európy.

 

Monika Tibenská

Fotozdroj:CC/flickr