Vyhlásenie predsedu Charla Michela pri príležitosti 20. výročia zavedenia eura

Je to už 20 rokov. V mnohých ohľadoch sa zdá, akoby to bolo včera. Pamätám si nadšenie z objavenia eura – bankoviek, mincí – po prvýkrát.

Euro sú naše peniaze, naša európska mena a je konkrétnym symbolom úspechu, ktorý každý deň nosia naši občania v 19 z 27 členských štátov, a vo vreckách takmer 350 miliónov občanov.

To je riadny výkon – euro prešlo dlhou cestou. Je to skutočný európsky úspech. Dokonca by som povedal, že euro sa stalo súčasťou toho, kto sme a ako vnímame seba ako Európanov. Súčasťou nášho zmýšľania. Súčasťou nášho európskeho ducha. Euro patrí nám všetkým, všetkým európskym občanom.

Nie je to však len úspech v rámci hraníc našej EÚ. Zakotvilo sa aj na medzinárodnej scéne. A napriek krízam sa euro ukázalo ako odolné – symbol európskej jednoty a stability, a nikdy to nebolo pravdivejšie ako počas pandémie COVID-19. Euro slúži ako základ stability. Stabilné aktívum pre Úniu. Euro tiež podnecuje našu obnovu, odkrýva úplný potenciál udržateľného rozvoja, kvalitných pracovných miest a inovácií.

Dôveryhodná, dynamická a pevná mena – atraktívne euro posilní našu strategickú autonómiu a pomôže dosiahnuť naše odvážne ambície. Silné medzinárodné euro nám dáva väčšiu voľnosť v našom geopolitickom rozhodovaní a ponúka aj lepší prístup na medzinárodné finančné trhy.

Posilnením hospodárskej a menovej únie sa euro stane ešte atraktívnejšou medzinárodnou menou. Euro má zásadný význam aj pre napredovanie našej zelenej a digitálnej transformácie. Euro je vedúcou menou pre investície do projektov šetrných ku klíme – v súčasnosti sa približne polovica zelených dlhopisov na svete vydáva v eurách.

A naše spoločné úsilie pomáha financovať rozsiahle investície potrebné na modernizáciu našich hospodárstiev pre 21. storočie. Euro je tiež kľúčové pre našu digitálnu transformáciu. Digitálne euro by mohlo priniesť väčšiu príležitosť pre výskum a inovácie. A jedna vec je istá: na to, aby naša zelená a digitálna transformácia uspeli, sú potrebné obrovské investície. Preto je dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov tak dôležité.

Euro je menovým vyjadrením nášho spoločného európskeho osudu. A dnes máme jasný kompas: ochranu našej planéty a dosahovanie prosperity prostredníctvom našich klimatických a digitálnych inovácií. Máme talent, máme zručnosti a vášeň, aby sa tak stalo. Na podporu týchto ambícií a na to, aby sa stali realitou, teda potrebujeme zdroje a odhodlanie.

Ak chceme propagovať naše európske hodnoty, ak chceme byť na čele riešenia veľkých problémov 21. storočia, potrebujeme globálnu menu, ktorá zodpovedá našim globálnym ambíciám. Nech je dnešný deň – toto výročie – dňom, ktorý oživí náš záväzok ku kolektívnym európskym opatreniam, k posilneniu našej hospodárskej a menovej únie a k napredovaniu s dôverou.

Všetko najlepšie! Všetko najlepšie!