Rada vypustila zo zoznamu krajín, pre ktoré by sa mali zrušiť cestovné obmedzenia

Po preskúmaní podľa odporúčania o postupnom zrušení dočasných obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, Rada aktualizovala zoznam krajín, osobitných administratívnych oblastí a iných jednotiek a územných správnych orgánov, pre ktoré by sa mali cestovné obmedzenia zrušiť.

Konkrétne Singapur a Ukrajina sa zo zoznamu vypustili.

Cesty do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, z krajín alebo jednotiek, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, podliehajú dočasnému cestovnému obmedzeniu. Tým nie je dotknutá možnosť členských štátov zrušiť dočasné obmedzenie ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, pre plne zaočkovaných cestujúcich.

Ako sa uvádza v odporúčaní Rady, tento zoznam sa bude aj naďalej každé dva týždne preskúmavať a podľa potreby aktualizovať.

Na základe kritérií a podmienok stanovených v odporúčaní by členské štáty mali od 9. novembra 2021 postupne rušiť cestovné obmedzenia na vonkajších hraniciach pre osoby s pobytom v týchto tretích krajinách:

 • Argentína
 • Austrália
 • Bahrajn
 • Kanada
 • Čile
 • Kolumbia
 • Jordánsko
 • Kuvajt
 • Namíbia
 • Nový Zéland
 • Peru
 • Katar
 • Rwanda
 • Saudská Arábia
 • Južná Kórea
 • Spojené arabské emiráty
 • Uruguaj
 • Čína, s výhradou potvrdenia reciprocity

Cestovné obmedzenia by sa mali postupne zrušiť aj pre osobitné administratívne oblasti Číny – Hongkong a Macao.

V kategórii jednotky a územné správne orgány, ktoré nie sú uznané za štáty najmenej jedným členským štátom, by sa mali tiež postupne zrušiť cestovné obmedzenia pre Taiwan.

Osoby s pobytom v Andorre, Monaku, San Maríne a Vatikáne by sa na účely uvedeného odporúčania mali považovať za osoby s pobytom v EÚ.

Kritériá na určenie tretích krajín, v prípade ktorých by sa súčasné cestovné obmedzenie malo zrušiť, boli aktualizované 20. mája 2021. Týkajú sa epidemiologickej situácie a celkovej reakcie na COVID-19, ako aj spoľahlivosti dostupných informácií a zdrojov údajov. Na individuálnom základe by sa mala zohľadňovať aj reciprocita.

K tomuto odporúčaniu sa pripájajú aj krajiny pridružené k schengenskému priestoru (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko).