Zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ

Rada obnovila zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ a v ktorom sa uvádzajú osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia na účely bojaproti terorizmu.

Finančné prostriedky a iné finančné aktíva 14 osôb a 21 skupín a subjektov uvedených na tomto zozname podliehajú v EÚ zmrazeniu. Hospodárske subjekty z EÚ im navyše nesmú sprístupňovať finančné prostriedky a hospodárske zdroje.

Rada je splnomocnená vypracovať zoznam EÚ a uložiť súvisiace reštriktívne opatrenia podľa spoločnej pozície Rady 2001/931/SZBP a nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001.

Rada prvýkrát vypracovala takýto zoznam v rámci vykonávania rezolúcie BR OSN č. 1373/2001, ktorá nasledovala po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. Označenie osôb sa pravidelne preskúmavaaspoň raz za šesť mesiacov na základe pravidelnej výmeny informácií medzi členskými štátmi o akýchkoľvek nových skutočnostiach a vývoji v súvislosti so zoznamom.

Tento sankčný režim je oddelený od režimu EÚ, ktorým sa vykonávajú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1267 (1999), č. 1989 (2011) a č. 2253 (2015) a ktorý sa zameriava na al-Káidu a ISIL/Dá’iš. EÚ má tiež vlastný sankčný režim, ktorý jej umožňuje autonómne uplatňovať sankcie voči ISIL/Dá’iš a al-Káide a voči osobám a subjektom, ktoré sú s nimi spojené alebo ich podporujú.